Gå direkt till innehåll
​Coronaeffekt bakom minskning av nyregistrerade bilar - knappt 37 procent i april

Pressmeddelande -

​Coronaeffekt bakom minskning av nyregistrerade bilar - knappt 37 procent i april

Under april 2020 nyregistrerades 19 831 personbilar. Det är en minskning med 36,9 procent jämfört med aprilföregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i april 22,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 23,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 14,8 procentenheter jämfört med april föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 27,4 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,7 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 157 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 3 326 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten ökat med 6,6 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 173 under april. Det är en minskning med 37,3 procent jämfört med april året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 640, en minskning med 38,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 533. Det var en minskning med 31,7 procent jämfört med april 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–april 2020

Mellan januari-april 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 17,5 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 20 657. Det är en minskning med 48,0 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – april 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari-april 2020 januari-april 2019 Förändring i procent
Personbilar 88 645 107 436 -17,5
- därav bensin 33 084 47 376 -30,2
- därav diesel 20 657 39 691 -48,0
- därav el 6 763 5 489 23,2
- därav elhybrider* 10 605 6 667 59,1
- därav laddhybrider 16 126 7 480 115,6
- därav etanol 24 44 -45,5
- därav gas 1 375 683 101,3
Klimatbonusbilar 23 658 13 484 75,4

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Fordonsslag januari-april 2020 januari-april 2019 Förändring i procent
Personbilar 88 645 107 436 -17,5
- därav husbilar 1 037 1 217 -14,8
Lätta lastbilar 9 308 14 775 -37,0
Tunga lastbilar 2 203 2 640 -16,6
Bussar 297 277 7,2
Släpvagnar 14 821 14 692 0,9
- därav husvagnar 1 189 1 123 5,9
Traktorer 2 958 3 063 -3,4
MC 4 731 4 571 3,5
Mopeder klass 1 4 622 3 719 24,3
Snöskotrar 3 799 5 207 -27,0
Terränghjulingar 1 113 1 389 -19,9

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för maj publiceras den 2 juni 2020 klockan 9.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Taggar


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12