Gå direkt till innehåll
​Fortsatt minskning av nyregistrerade bilar med knappt 13 procent i augusti

Pressmeddelande -

​Fortsatt minskning av nyregistrerade bilar med knappt 13 procent i augusti

Under augusti 2020 nyregistrerades 26 545 personbilar. Det är en minskning med 12,9 procent jämfört med augusti föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i augusti 29,4 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 18,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 10,3 procentenheter jämfört med augusti föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 27 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,1 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, påverkar jämförelsen med föregående år under hela 2020

Under månaden avregistrerades 24 707 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 1 838 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 4,7 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 444 under augusti. Det är en minskning med 46,6 procent jämfört med augusti året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 008, en minskning med 50,4 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 436. Det är en ökning med 14,1 procent jämfört med augusti 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–augusti 2020

Mellan januari-augusti 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 20,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 40 719. Det är en minskning med 47,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari–augusti 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari-augusti 2020 januari-augusti 2019 Förändring i procent
Personbil 181 951 229 249 -20,6
- därav bensin 69 074 105 646 -34,6
- därav diesel 40 719 78 213 -47,9
- därav el 12 737 10 490 21,4
- därav elhybrider* 22 959 17 704 29,7
- därav laddhybrider 34 128 13 858 146,3
- därav etanol 53 276 -80,8
- därav gas 2 263 3 044 -25,7
Klimatbonusbil 47 885 27 020 77,2
*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.
Fordonsslag januari-augusti 2020 januari-augusti 2019 Förändring i procent
Personbil 181 951 229 249 -20,6
- därav husbil 3 575 3 712 -3,7
Lätt lastbil 18 827 32 690 -42,4
Tung lastbil 3 943 5 502 -28,3
Buss 1 099 1 131 -2,8
Släpvagn 41 149 37 698 9,2
- därav husvagn 3 245 3 067 5,8
Traktor 7 077 6 793 4,2
MC 11 272 10 682 5,5
Moped
klass 1
13 721 12 282 11,7
Snöskoter 4 024 5 381 -25,2
Terräng-
hjuling
2 517 3 122 -19,4

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som finns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för september publiceras den 2 oktober 2020 klockan 9.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Taggar


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12