Gå direkt till innehåll
Nyregistrerade bilar minskade med 11,7 procent i april

Pressmeddelande -

Nyregistrerade bilar minskade med 11,7 procent i april

Under april månad 2019 nyregistrerades 31 451 personbilar, en minskning med 11,7 procent jämfört med april månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i april knappt 11 procent. Dieselbilar uppgick till 38,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 0,7 procent jämfört med april föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 30 480 av årsmodell 2017 eller senare och 971 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 23 138 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 8 313 fordon.

Drygt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 27 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5 058 under april, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med april året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 278 , en minskning med 14,2 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 780, en ökning med 11.4 procent jämfört med april 2018.

Nyregistreringar januari-april 2019
Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 14,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 39 691, en minskning med 17,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,3 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av fordon under januari-april 2019 fördelade på fordonsslag

Personbilar fördelat
på drivmedel
Januari-april
2019
Januari-april
2018
Förändring
i procent
Personbilar 107 436 125 188 -14,2
- därav bensin 47 376 57 247 -17,2
- därav diesel 39 691 51 271 -22,6
- därav el 5 489 1 641 234,5
- därav elhybrider 6 667 6 652 0,2
- därav laddhybrider 7 480 6 833 9,5
- därav etanol 44 287 -84,7
- därav gas 683 1 248 -45,3
Fordonsslag Januari-april
2019
Januari-april
2018
Förändring
i procent
Personbilar 107 436 125 188 -14,2
- därav husbilar 1 217 2 103 -42,1
Lastbilar 17 415 20 854 -16,5
Bussar 277 207 33,8
Släpvagnar 14 692 14 303 2,7
- därav husvagnar 1 123 1 265 -11,2
Traktorer 3 063 2 362 29,7
MC 4 571 4 256 7,4
Mopeder klass 1 3 719 1 954 90,3
Snöskotrar 5 207 4 793 8,6
Terränghjulingar 1 389 1 198 15,9

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2019 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Statistiknyhet om nyregistreringar för maj publiceras den 4 juni 2019 kl. 9.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige