Gå direkt till innehåll
Nyregistrerade bilar minskade med 18,1 procent i mars

Pressmeddelande -

Nyregistrerade bilar minskade med 18,1 procent i mars

Under mars månad 2019 nyregistrerades 31 079 personbilar, en minskning med 18,1 procent jämfört med mars månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i mars knappt 15 procent. Dieselbilar uppgick till 34,7 procent av nyregistreringarna, en minskning med 6,3 procent jämfört med mars föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 30 338 av årsmodell 2017 eller senare och 741 bilar av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 24 070 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 009 fordon.

Knappt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för 28 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5 047 under mars, vilket är en minskning med 20,6 procent jämfört med mars året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 298, en minskning med 24,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 749, en ökning med 10.5 procent jämfört med mars 2018.

Nyregistreringar januari - mars 2019

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 15,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 27 710, en minskning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19,5 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,6 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av fordon under januari - mars 2019 fördelade på fordonsslag

Personbilar fördelat på drivmedel januari - mars 2019 januari - mars 2018 Förändring i procent
Personbilar 75 985 89 587 -15,2
- därav bensin 33 481 39 937 -16,2
- därav diesel 27 710 37 469 -26,0
- därav el 4 112 1 264 225,3
- därav elhybrider 4 472 4 777 -6,4
- därav laddhybrider 5 769 5 044 14,4
- därav etanol 37 218 -83,0
- därav gas 402 872 -53,9
Fordonsslag januari - mars 2019 januari - mars 2018 Förändring i procent
Personbilar 75 985 89 587 -15,2
- därav husbilar 523 912 -42,7
Lastbilar 12 357 15 170 -18,5
Bussar 203 166 22,3
Släpvagnar 8 716 8 225 6,0
- därav husvagnar 455 541 -15,9
Traktorer 2 175 1 633 33,2
MC 2 396 1 838 30,4
Mopeder klass 1 1 838 926 98,5
Snöskotrar 4 807 4 565 5,3
Terränghjulingar 985 844 16,7

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2019 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Sweden:s uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistrerade fordon för april publiceras 3 maj 2019 kl. 9.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker, Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Magnus Nyström, statistiker, Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige