Gå direkt till innehåll
Nyregistrerade bilar minskade med 51 procent i juni

Pressmeddelande -

Nyregistrerade bilar minskade med 51 procent i juni

Under juni månad 2019 nyregistrerades 33 119 personbilar, en minskning med 51 procent jämfört med juni månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar 2019

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i juni drygt 12 procent. Dieselbilar uppgick till 32,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 11 procent jämfört med april föregående år. Det Bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 32 130 av årsmodell 2017 eller senare, och 989 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 21 379 personbilar. Det betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 11 740 fordon.

Knappt 68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 26 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 6 053 under juni, vilket är en minskning med 66 procent jämfört med juni året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 696, en minskning med 72,4 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 1 357, en ökning med 105,3 procent jämfört med juni 2018.

Nyregistreringar januari - juni 2019

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 25,1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 62 072, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 11,7 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av fordon under januari - juni 2019 fördelade på fordonsslag

Personbilar fördelat på drivmedel januari - juni 2019 januari - juni 2018 Förändring i procent
Personbilar 173 805 232 187 -25,1
- därav bensin 78 632 109 345 -28,1
- därav diesel 62 072 95 560 -35,0
- därav el 8 436 2 271 271,5
- därav elhybrider 11 963 11 673 2,5
- därav laddhybrider 10 883 10 925 -0,4
- därav etanol 65 474 -86,3
- därav gas 1 740 1 924 -9,6
Fordonsslag januari - juni 2019 januari - juni 2018 Förändring i procent
Personbilar 173 805 232 187 -25,1
- därav husbilar 2 606 6 756 -61,4
Lastbilar 28 912 45 983 -37,1
Bussar 888 385 130,6
Släpvagnar 27 217 28 363 -4,0
- därav husvagnar 2 214 2 439 -9,2
Traktorer 5 009 4 048 23,7
MC 8 112 8 232 -1,5
Mopeder klass 1 8 253 4 833 70,8
Snöskotrar 5 294 4 829 9,6
Terränghjulingar 2 388 2 088 14,4

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2019 iStatistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Statistiknyhet om nyregistreringar för juli publiceras den 2 augusti 2019 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Andreas Holmström, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 13, e-post: Andreas.holmstrom@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

FAKTARUTA TRAFIKANALYS Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Kontakter

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer. Vi har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige