Gå direkt till innehåll
​Nyregistrerade bilar ökade med drygt 20 procent i januari

Pressmeddelande -

​Nyregistrerade bilar ökade med drygt 20 procent i januari

SOS- logga

Under januari 2021 nyregistrerades 21 476 personbilar. Det är en ökning med 20,7 procent jämfört med januari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella statistik över nyregistrerade fordon per månad.

Ökningen förklaras främst av ett lågt antal nyregistrerade fordon i januari 2020 till följd av mycket höga siffror i december 2019 inför justeringen av bonus malus-systemet till WLTP* den 1 januari 2020.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i september 32,7 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar.

Dieselbilar uppgick till 23 procent av nyregistreringarna, samma andel som i januari föregående år. Laddbara personbilar för 32,9 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 30,2 procent under samma period 2020.

Under månaden avregistrerades 30 287 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 8 811 fordon. Exporterade personbilar stod för 23 procent av avregistreringarna under januari.

Antal nya lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) var 2253, (+24,2 procent) och antalet tunga lastbilar (över 3,5 ton) var 483 (-11,4 procent).

Den pågående coronapandemin och förändringar av bonus malus-systemet kommer att påverka nyregistreringarna och jämförelser under året.

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), testcykel för att mäta bland annat bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Nyregistrerade personbilar per drivmedel januari 2021

Personbilar fördelat på drivmedel januari 2021 januari 2020 Förändring i procent
Bensin 7 718 6 732 14,6
Diesel 4 947 4 088 21,0
El 1 161 1 268 -8,4
Elhybrid 1 635 1 140 43,4
Laddhybrid 5 898 4 113 43,4
Etanol 5 5 0,0
Gas 111 443 -74,9
Personbilar 21 476 17 790 20,7
Klimatbonusbilar* 7 029 5 630 24,8

*Elbilar, laddhybrider och gasbilar som uppfyller kraven för klimatbonus.

Nyregistrerade fordon per fordonsslag januari 2021

Fordonsslag januari 2021 januari 2020 Förändring i procent
Personbilar 21 476 17 790 20,7
varav husbilar 119 55 116,4
Lätta lastbilar 2 253 1 814 24,2
Tunga lastbilar 483 545 -11,4
Bussar 112 42 166,7
Släpvagnar 2 259 2 137 5,7
varav husvagnar 65 72 -9,7
Traktorer 833 651 28,0
MC 337 435 -22,5
Mopeder klass 1 221 648 -65,9
Snöskotrar 2 115 1 618 30,7
Terränghjulingar 214 227 -5,7

Nyregistrerade fordon januari 2021

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2021 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken
Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderar bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon” på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Nästa publicering
Nyregistrerade fordon för februari publiceras den 2 mars 2021 klockan 9.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Kontakter

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige