Gå direkt till innehåll
​Nyregistrerade bilar ökade med knappt 81 procent i juli

Pressmeddelande -

​Nyregistrerade bilar ökade med knappt 81 procent i juli

Under juli månad 2019 nyregistrerades 24 951 personbilar, en ökning med 80,8 procent jämfört med juli månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i juli 10,8 procent. Dieselbilar uppgick till 29,5 procent av nyregistreringarna, en ökning med 6,6 procent jämfört med juli föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 24 015 av årsmodell 2017 eller senare och 936 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 27 381 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 2 430 fordon.

Drygt 60 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 23 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 834 under juli, vilket är en ökning med 107 procent jämfört med juli året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 594, en ökning med 177 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 240, en minskning med knappt 45 procent jämfört med juli 2018.

Nyregistreringar januari–juli 2019

Hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 19,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 69 425, en minskning med 29,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19,4 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 12,6 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av fordon under januari–juli 2019 fördelat på fordonsslag

Personbilar fördelat på drivmedel januari-juli 2019 januari-juli 2018 Förändring i procent
Personbilar 198 756 245 985 -19,2
- därav bensin 90 855 116 282 -21,9
- därav diesel 69 425 98 715 -29,7
- därav el 9 519 2 804 239,5
- därav elhybrider 14 591 12 617 15,6
- därav laddhybrider 12 190 12 834 -5,0
- därav etanol 69 504 -86,3
- därav gas 2 091 2 214 -5,6
Fordonsslag januari-juli 2019 januari-juli 2018 Förändring i procent
Personbilar 198 756 245 985 -19,2
- därav husbilar 3 156 7 037 -55,2
Lastbilar 31 746 47 351 -33,0
Bussar 988 433 128,2
Släpvagnar 32 922 34 528 -4,7
- därav husvagnar 2 731 2 921 -6,5
Traktorer 5 910 4 826 22,5
MC 9 570 9 575 -0,1
Mopeder klass 1 10 358 6 343 63,3
Snöskotrar 5 327 4 835 10,2
Terränghjulingar 2 802 2 505 11,9

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2019 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Statistiknyhet om nyregistreringar för augusti publiceras den 3 september 2019 kl. 9.30.

Ytterligare information:
Mikael Levin, utredare, Trafikanalys, tel. 010-414 42 27, e-post: mikael.levin@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Annika Johansson, statistiker, Statistiska centralbyrån, tel. 010-479 68 25, e-post: annika.johansson@scb.se

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige