Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

​Nyregistrerade personbilar ökade med 52 procent i maj

Under maj 2021 nyregistrerades 25 713 personbilar. Det är en ökning med 52 procent jämfört med maj ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik för nyregistrerade fordon per månad.

Maj 2020 var en månad då coronapandemin märktes av i form av betydligt färre nyregistrerade personbilar än året innan (-49 procent). Jämfört med den mycket låga nivån i pandemins inledning har nyregistreringarna återhämtat sig. Jämfört med maj 2019 ligger dock nyregistrerade personbilar på en lägre nivå i år (-23 procent).

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i maj 27 procent (40 procent i april). Som klimatbonusbilar klassas elbilar, gasbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km. Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes 1 april, från 70 till 60 g CO2/km.*

Under maj månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 372 procent medan laddhybriderna ökade med 115 procent. Laddhybrider nyregistrerades i stort antal under mars månad (+215 procent jämfört med året innan) inför deras sänkta bonus fr.o.m. 1 april. Elbilarna får istället en högre bonus fr.o.m. 1 april vilket visar sig i en stor ökning av nyregistrerade elbilar både i april och maj. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar ökade i maj jämfört med samma månad ifjol, med 18 respektive 3 procent.

Under maj månad avregistrerades 21 193 personbilar, vilket betyder att personbilsparken ökade med 4 520 fordon. Exporterade personbilar stod för 29 procent av avregistreringarna under maj, jämfört med 34 procent i april.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar (totalvikt upp till 3,5 ton) var i maj 3 007, +33 procent jämfört med maj ifjol. Antalet nyregistrerade tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) i maj var 671, (+42 procent). Det nyregistrerades alltså betydligt fler lastbilar i maj i år, jämfört med maj ifjol i coronapandemins inledning. Jämfört med maj 2019 är dock antalet nyregistrerade lastbilar betydligt lägre i år (-34 procent för lätta och -24 procent för tunga lastbilar).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.**

Nyregistreringar januari – maj 2021

Under januari – maj i år var antalet nyregistrerade personbilar 142 631 stycken (+35 procent jämfört med samma period ifjol). Antalet nyregistrerade laddbara personbilar hittills i år är 51 657 (+96 procent). Andel nyregistrerade laddbara personbilar utgör hittills i år 36 procent av de nyregistrerade personbilarna, mot 25 procent ifjol.

Nyregistrerade personbilar per drivmedel januari–maj 2020 resp. 2021

januari – maj 2020 januari –maj 2021 Förändring i procent
Bensin 43 448 50 053 15
Diesel 27 124 29 073 7
El 7 603 14 062 85
Elhybrid 7 111 10 975 54
Laddhybrid 18 717 37 595 101
Etanol 29 161 455
Gas 1 501 697 –54
Övriga 11 15 36
Personbilar totalt 105 544 142 631 35
varav klimatbonusbilar dvs. elbilar
samt laddhybrider och gasbilar
som släpper ut max 70 g CO2/km (70 g fr.o.m. april 2021, innan dess 60 g)
27 109 51 059 88
varav laddbara bilar dvs.
elbilar och laddhybrider
26 320 51 657 96

Nyregistrerade fordon per fordonsslag januarimaj 2020 resp. 2021

januari–maj 2020 januari–maj 2021 Förändring i procent
Personbilar 105 544 142 631 35
varav husbilar 1 549 2 254 46
Lätta lastbilar 11 575 19 228 66
Tunga lastbilar 2 675 3 117 17
Bussar 526 375 –29
Släpvagnar exkl. husvagnar 18 401 23 677 29
Husvagnar 1 752 2 295 31
Traktorer 3 964 5 386 36
Motorcyklar 6 637 6 130 –8
Mopeder klass 1 6 892 4 060 –41
Snöskotrar 3 889 5 185 33
Terränghjulingar 1 512 1 582 5
Samtliga fordon 164 916 215 920 31

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2021 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderar bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon” på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Nästa publicering

Nyregistrerade fordon för juni månad publiceras den 2 juli 2021 klockan 9.30.

Ytterligare information:

Maria Melkersson, statistiker Trafikanalys, tel: 010-414 42 16, e-post: 
maria.melkersson@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, tel: 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/klimatbonusen-for-fordon-starks-fran-den-1-april-2021
** Se fotnot ovan.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige