Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

​Nyregistrerade personbilar ökade med fem procent i februari

Under februari 2021 nyregistrerades 23 586 personbilar. Det är en ökning med 5 procent jämfört med februari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i februari 33 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, gasbilar samt laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km.

Av nyregistrerade personbilar stod dieselbilarna för 21 procent, en minskning med 6 procentenheter jämfört med februari föregående år. Laddbara personbilar stod för 34 procent av nyregistreringarna, mot 24 procent under samma månad 2020.

Under månaden avregistrerades 21 086 personbilar, vilket betyder att personbilsparken ökade med 2 500 fordon. Exporterade personbilar stod för 40 procent av avregistreringarna under februari.

Antal nya lätta lastbilar (totalvikt upp till 3,5 ton) var i februari 3 018 (+45 procent) och antal nya tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) var 556 (+10 procent).

Nyregistreringar januari–februari 2021

Under januari-februari i år jämfört med 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar ökat med 12 procent. Antalet nyregistrerade laddbara personbilar hittills i år är 15 073, en ökning med 39 procent jämfört med samma period ifjol.

Nyregistrerade fordon per drivmedel januari-februari 2020 respektive 2021

Personbilar fördelat på drivmedel Januari-februari 2020 Januari-februari 2021 Förändring i procent
Bensin 15 659 16 517 5
Diesel 10 172 9 908 -3
El 2 698 2 577 -4
Elhybrid 2 797 3 278 17
Laddhybrid 8 140 12 496 54
Etanol 12 8 -33
Gas 798 274 -66
Personbilar 40 279 45 062 12
Varav klimatbonusbilar* 11 301 14 919 32

*Elbilar, laddhybrider och gasbilar som uppfyller kraven för klimatbonus.

Nyregistrerade fordon per fordonsslag januari-februari 2020 respektive 2021

Fordonsslag Januari-februari 2020 Januari-februari 2021 Förändring i procent
Personbilar 40 279 45 062 12
varav husbilar 181 387 114
Lätta lastbilar 3 894 5 271 35
Tunga lastbilar 1 052 1 039 -1
Bussar 86 149 73
Släpvagnar 4 596 4 760 4
varav husvagnar 190 193 2
Traktorer 1 241 1 866 50
MC 1 180 747 -37
Mopeder klass 1 1 395 477 -66
Snöskotrar 2 716 4 163 53
Terränghjulingar 460 482 5

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2021 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderar bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon” på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Nästa publicering

Nyregistrerade fordon för mars månad publiceras den 6 april 2021 klockan 9.30.

Ytterligare information:

Maria Melkersson, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 16, e-post: maria.melkersson@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige