Gå direkt till innehåll
​Rekordhög tillförlitlighet för persontågen

Pressmeddelande -

​Rekordhög tillförlitlighet för persontågen

SOS- logga

Statistiken om punktligheten på järnvägen visar på ytterligare ett år med hög tillförlitlighet för persontågen. Under 2020 var 93,5 procent av tågen i tid - vilket är den högsta noteringen hittills - i alla fall sedan 2013 när mätningarna startade. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2020 anlände 93,5 procent av alla planerade tåg anlände till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Siffran kan jämföras med drygt 91 procent 2019 och knappt 88 procent 2018. Resterande tåg var mer försenade eller ställdes in med kort varsel.

Pendeltåg och andra kortdistanståg, som utgör ungefär hälften av alla framförda tåg, brukar vara mest tillförlitliga. Nästan 96 procent av dem kom fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under 2020. Fjärrtåg och andra interregionala långdistanståg, som är betydligt färre i antal, har haft svårare att hålla tidtabellen, men det är där den största förbättringen ses. Nästan 87 procent av dem anlände sitt slutmål inom fem minuter, vilket kan jämföras med drygt 79 procent året innan.

Statistiken visar också att de allra flesta förseningarna är små. Inom 15 minuter hade 97 procent av tågen kommit fram till sin slutstation kvartal 4 2020. De tåg som orsakade en stor påverkan för resenärerna, det vill säga de som ställdes in med kort varsel eller som var försenade i mer än en timme, utgjorde 1,9 procent av tågen.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln ”Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4”. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Här hittar du statistiken för tågens punktlighet.

Ytterligare information:
Fredrik Söderbaum, statistiker, 010-414 42 23, e-post: fredrik.soderbaum@trafa.se

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige