Pressmeddelande -

Banarbeten på sträckan Gävle-Sundsvall

För att klara av framtidens behov av resor och transporter utför Trafikverket banarbeten mellan Gävle och Sundsvall. Det kommer att innebära att banan stängs under dagtid till och med oktober.

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall håller i dag låg standard och har stora kapacitetsproblem. När Botniabanan och Ådalsbanan tas i bruk 2011 kommer trafiken dessutom att öka väsentligt. För att klara av framtidens behov av transporter så bygger nu Trafikverket nya mötesstationer, höjer axellasten från 22,5 till 25 ton och gör underhållsarbeten längs sträckan. Åtgärderna leder till att risken för störningar i trafiken minskar och trafiksäkerheten förbättras.

För att Trafikverket ska kunna utföra dessa arbeten måste banan stängas av vissa tider. Trafikverket strävar efter att tillgängligheten på banan ska vara så hög som möjligt. Banarbeten kommer ske måndag-fredag mellan ca kl. 09.00-15.00 och under dessa timmar är det tågstopp. Morgon- och eftermiddagstrafiken blir därmed orörd.

Banarbeten kommer att utföras på olika sträckor under veckorna:

v.19-21 Hudiksvall-Sundsvall
v. 22 Söderhamn-Hudiksvall
v.23-30 Hudiksvall-Sundsvall
v. 31-37 Söderhamn-Gävle
v.42-43 Sundsvall-Gävle

Under perioden kommer tre längre helgavstängningar att ske. Information om detta kommer senare.

För information om ersättningstrafik under tågstoppen hänvisas till SJ och Tågkompaniet.

Robert Pettersson, projektledare
0771-921 921 (växel)

Trafikverkets presstjänst
0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Tåg, spårtrafik