Pressmeddelande -

E12 öppnad för trafik – men faran är inte över

Under måndag morgon öppnades åter E12 för trafik efter de stora vägskadorna norr om Hemavan. Till att börja med bara för personbilar men den tunga trafiken släpptes på vid 11 -tiden.

Väderläget har stabiliserats och många av de igår avstängda vägarna i Västerbotten är nu åter öppna för trafik. I dagsläget finns bara två avstängda vägar; väg 1117, väster om Laisholm, mellan Krokfors och Oltokholmen, samt väg 1088, öster om Gransjö.
I Norrbotten blev E10 vid Katterjåkk norr om Kiruna avstängd under söndagen, men efter ett par timmar kunde vägen öppnas igen. Järnvägstrafiken påverkades också och Malmbanan var delvis stängd under söndagen, men är åter i trafik.
Trafikverkets personal har, tillsammans med entreprenörerna, fortsatt en höjd beredskap. Faran är nämligen inte över, enligt krisledaren Per-Mats Öhberg:
– Om värmen fortsätter och regnskurar tillkommer finns det risk för ytterligare vägskador, därför ser vi till att fortsatt ha höjd beredskap de närmaste dagarna. Dessutom har vi skickat ut geotekniker för att på plats undersöka de skadade sträckorna längs E12.
Dessutom har SMHI nu utfärdat en klass 2-varning för medelstora vattendrag i södra delen av Västerbottens inland och ner mot Jämtland.För mer information om läget på vägarna, gå in på www.trafikverket.se

Kontakta:
Per-Mats Öhberg, Trafikverket
070 – 324 37 84

Trafikverkets presstjänst:
0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Transport