Pressmeddelande -

Förbättringar på Aspöleden när Sveriges största rederi tar över

Den 1 januari 2011 övertar Trafikverkets Färjerederi trafikeringen på Aspöleden utanför Karlskrona. Redan från start genomförs vissa förändringar som ska bidra till en effektivare färjedrift.

Färjeleden går mellan handelshamnen  i Karlskrona och Aspö i Karlskrona skärgård, en del av vårt lands maritima världsarv. Aspö saknar broförbindelse. På ön finns knappt 300 hushåll samt ett antal företag, många i turistbranschen. Leden har hittills trafikerats av det kommunala  bolaget Affärsverken AB, men nu kommer Trafikverkets Färjerederi att ta över färjetrafiken.  Överfarten kommer även i fortsättningen att vara gratis.

Säkrare underhåll
En förändring vid övertagandet är, att färjorna stationeras på fastlandet. Det ger fler turer och förbättrar möjligheter att utföra periodiskt och planerat underhåll. Det blir också enklare att ta sig till och från färjan för de som arbetar ombord.
–Vi blir en del av Trafikverkets färjerederi och får därmed tillgång till ett sjöfartskunnande och ett väldesignat underhålls system och säkerhetsorganisation, säger färjeledschef Karl-Erik Lindström. Vi finns till för våra resenärer och vår förhoppning är förstås, att våra kunder ska bli allt mer nöjda med färjan.

Information till alla hushåll
Alla som bor på Aspö kommer att få ett informationspaket från Färjerederiet, med upptryckt tidtabell och information om rederiets miljöarbete. Några veckor in i januari kommer också Aspöledens nya webbplats att lanseras. Men redan idag kan du som reser ta del av tidtabellen via Trafikverkets webbplats, trafikverket.se

Trafikverkets färjerederi driver 38 färjeleder från Norrbotten till Skåne.

För mer information kontakta:
Karl-Erik Lindström, färjeledschef Trafikverkets Färjerederi, 076-771 49 62
Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Sjöfart, fartyg, hamn

Regioner

  • Karlskrona