Pressmeddelande -

Fortsatt ansträngt läge i den skånska tågtrafiken

Situationen med inställda och försenade tåg i tågtrafiken i Skåne håller i sig. Den utglesning av trafiken Trafikverket beslutade om under söndagen har givit viss effekt men fortfarande är det stora förseningar. Den främsta orsaken är stationen i Hässleholm där många växlar inte fungerat under tisdagen som en följd av att isklumpar från tågen trillat ner i växlarna.

- Snö och is som samlas under tågen ramlar ner i spåren och växlarna. Isklumparna kan inte smältas bort av värmen i växlarna, utan måste tas bort manuellt vilket är personalkrävande. Vi sätter nu in extra resurser för att lösa situationen i Hässleholm, och för att få bättre punktlighet på de tåg som går, säger Linus Eriksson, driftområdeschef på Trafikverket.

Andra åtgärder som vidtagits under tisdagen är att kalla in extra personal för att snöröja godsbangården och personbangården i Malmö, samt att beställa snöröjningslok som ska trafikera Södra stambanan. Också extra personal till Trafikverkets driftledningscentral i Malmö, bland annat samordnare av snöröjarresurser, är inkallad.

Den utglesade tågtrafiken i framförallt sydvästra Skåne kommer att gälla åtminstone fram till och med julafton. Men eftersom väderprognoserna talar om mer nederbörd och fortsatt flera minusgrader är det sannolikt att utglesningen kommer att gälla längre tid än till julafton.

–  Färre tåg i trafik ger oss tid att effektivt röja i spår och växlar. Vi behöver även förbereda inför snön som kommer in under onsdagen och torsdagen och julhelgen, säger Linus Eriksson, driftområdeschef på Trafikverket.

Utglesningen av trafiken görs till den nivå som var innan tidtabellskiftet 12 december. När trafiken flyter bättre och anläggningen blir stabilare kommer trafiken successivt att ökas. Fjärrtrafiken till och från Malmö påverkas inte av den planerade utglesningen av trafiken. Med fjärrtåg menas exempelvis trafiken mot Göteborg och Stockholm.

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Transport