Pressmeddelande -

Full tågtrafik från måndag

På måndag morgon kommer tidtabellen för 2011 köras igång i sin helhet för första gången i år. Det innebär bland annat tiominuterstrafik mellan Malmö och Köpenhamn.

- Det är många som väntat länge på att tiominuterstrafiken mot Danmark ska komma igång. Citytunneln fungerar bra och vår anläggning har sedan i början på januari varit redo för full trafik. Nu har även tågoperatörernas fordon återhämtat sig efter kylan och snön, säger Linus Eriksson, driftsområdeschef på Trafikverket i Malmö.

Trafikverket har haft en dialog med Skånetrafiken, Bane Danmark och DSB First om hur alla tillsammans kan hantera enskilda tåg som blir försenade. En kompletterande störningsplan för att hantera förseningar är framtagen. Planen innebär bland annat att reservtåg kommer att placeras på Malmö C för att köra in i rätt tid i Citytunneln om tåg mot Danmark under rusningstrafik avgår mer än 6 minuter sent från Lund.

- Vi har sedan tidigare dagliga avstämningar med Bane Danmark och Skånetrafikens tågoperatörer, både på operativ- och ledningsnivå, för att följa trafiken och arbeta med ständiga förbättringar. Nu gäller det att alla ”står på tå” så att vi får en god trafikstart på måndag, säger Linus Eriksson.

Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Tåg, spårtrafik