Pressmeddelande -

Invigning av driftledningscentralen i Ånge

Sveriges modernaste tågledningscentral finns i Ånge och det är nu dags att inviga den. Media hälsas välkomna på torsdag den 6 maj klockan 12.00.

Efter ny- och ombyggnation är det nu dags att inviga den nya driftledningscentralen i Ånge. Ca 105 personer kommer att ha sin arbetsplats här när centralen står helt klar och är i fulldrift. Härifrån styr man över 1300 km järnväg från Vännäs till Umeå i norr till Ljusdal i söder Sundsvall i öster, Storlien i väster.

Ånge Driftledningscentral uppfyller nu de krav som ställs på en modern tågledningscentral. Det gäller såväl ur teknisk synpunkt som att lokalerna tillgodoser kraven på god arbetsmiljö. All gammal teknik för trafikstyrning inom Ånges Driftledningsområde har bytts ut till den modernaste teknik som finns idag för trafikstyrning i Sverige. 37 miljoner kronor i ny teknik har satsas.

Lokalerna kommer att inrymma personal från olika verksamhetsområden inom Trafikverket och fem externt hyrda lokaler kommer att kunna lämnas.

I samband med invigningen kommer ett konstverk som Karil Laaja låtit göra i konstbetong att avtäckas av konstnären och Statens konstråd.

Tid: 6 maj kl 12 00
Plats: Ånge Driftledningscentral, vid Ånge järnvägsstation

Trafikverkets presstjänst
0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Tåg, spårtrafik