Pressmeddelande -

Mångdubblad tågtrafik på flera skånska banor när järnvägen i Hässleholm förbättras

Järnvägen i Hässleholm rustas upp och stängs därför av under fyra helger i maj och juni. Tåg leds om på sträckor som normalt inte trafikeras så ofta.

Från sen fredagskväll till tidig måndagsmorgon under de kommande fyra helgerna stängs den södra delen av stationen i Hässleholm. Växlar, kontaktledningsstolpar och kontaktledning byts ut, signaler flyttas, nya kablar dras och spår 1 rätas. Syftet är att tågen ska kunna passera snabbare så att punktligheten kan öka. Ombyggnaden genomförs inom projekt 50-11 och Kraftsamling Öresund. Mer information finns på www.trafikverket.se/50-11.

Kraftig trafikökning på vissa banor
Under de fyra helgerna leds en stor mängd tåg om på andra banor. Många tåg leds om på Skånebanan mellan Hässleholm och Helsingborg, vilket innebär kraftigt ökad trafik och risk för förseningar. Exempelvis går det normalt två tåg mellan Åstorp och Kattarp på lördagar. Under de fyra helgerna blir det istället 23 tåg per lördag då SJs fjärrtåg leds om där.

På Lommabanan och Söderåsbanan (Arlöv–Flädie–Kävlinge–Teckomatorp–Kågeröd–Billesholm–Åstorp) kommer det att gå mångdubbelt fler antal tåg än normalt. Även på sträckan Teckomatorp-Eslöv blir det trafik i form av enstaka godståg.

– På dessa sträckor finns en del obevakade järnvägsövergångar och det är viktigt att alla är extra uppmärksamma på att det kan komma många fler tåg än vanligt, särskilt de som ska passera järnvägen, säger Pernilla Merkenius, Trafikverkets projektledare.

För att uppmärksamma allmänheten görs tidningsannonser, information till kommunerna längs banorna, särskilt riktad skolinformation och informationsblad till boende längs med sträckorna där trafiken ökar mest. Tidningsannons och informationsblad bifogas.

Tåg leds om eller ersätts med buss
Skånetrafiken:
Tåg norrifrån vänder i Hässleholm, tåg söderifrån vänder i Höör, och tåg österifrån vänder i Kristianstad. Ersättningsbussar kör Höör-Hässleholm-Vinslöv-Kristianstad. En del tåg avgår tidigare för att anslutningar ska fungera. På www.skanetrafiken.se finns mer information och alla tåg går att söka i Reseplaneraren. Under de fyra helgerna är det ökad risk för förseningar och resenärer uppmanas kontrollera avgångstiderna extra noga.

SJ
SJs fjärrtåg leds om via Helsingborg (Åstorp-Kattarp) och kommer fram en timme senare i Lund, Malmö och Köpenhamn, och avgår en timme före ordinarie tid under de fyra helgerna. Mer information finns på www.sj.se.

Kontakt:
Pernilla Merkenius, projektledare Trafikverket: 070-312 27 74
Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00
SJs presstjänst: 010-751 51 84
Skånetrafikens presstjänst: 0451-28 85 03

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Tåg, spårtrafik

Regioner

  • Hässleholm