Pressmeddelande -

Ny beläggning på väg 55 mellan Litslena och Örsundsbro

Trafikverket lägger ny asfalt på väg 55 mellan Litslena och Örsundsbro. Arbetena kommer ske nattetid mellan klockan 18.00 och 06.00 för att minimera störningarna för trafiken.

Arbetet, som omfattar såväl fräsnings- som beläggningsarbeten, startar vecka 21 och beräknas ta cirka tre veckor. Entreprenör är Svevia.

− Jag hoppas att trafikanterna har tålamod med oss och tar det försiktigt förbi arbetsplatsen,
säger Einar Schuch, regiondirektör på Trafikverket Region Öst. Genom samspel och hänsyn mellan trafikanter och vägarbetare kan vi få ett bra resultat och en säker arbetsplats.

Aktuell trafikinformation finns på www.trafikverket.se ”Läget på vägarna”.

Det går också bra att ringa Vägverkets kundtjänst på telefonnummer 0771-24 24 24.

För mer information kontakta:
Gunnar Dryselius, projektledare Trafikverket, telefon 016-15 72 47.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Biltrafik

Regioner

  • Kävlinge