Pressmeddelande -

Ovädret i Norrköping ger stora konsekvenser för dataleveranser

En översvämning i ett teknikrum leder till stora problem för Trafikverket ICT, som är leverantör av datatrafik.

Under ovädret i Norrköping natten mot lördagen översvämmades Trafikverket ICT:s teknikrum med ca 40 centimeter vatten. I teknikrummet finns stora mängder teknisk utrustning för leveranser av datatrafik till kunder inom media, mobiloperatörer och järnvägstrafiken . När utrustningen utsätts för vatten kortsluts den. Trafikverket ICT arbetar med att leverera så kallade redundanta lösning till sina kunder. Det innebär att datatrafiken tar en alternativ väg, om den primära vägen skulle fallera. Detta hjälper dock inte när platsen där datatrafiken samlas innan den skickas vidare till sina lokala destinationer, slås ut. Trafik som endast skulle ha passerat Norrköping drabbas inte, men den datatrafik som skulle ha levererats i Norrköping kommer inte fram.

Lokalerna töms nu på vatten och torkas. Därefter kan omfattningen av skadorna från vattnet avgöras och arbetet med att återställandet påbörjas. Systemen beräknas vara återställda och åter i drift söndag kl 18.00.

För ytterligare information, kontakta:

Erika Bjerner, Stabschef ICT 0243-446078, 070-724 60 78

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se