Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Trafikverket redogör för läget och de åtgärder som vidtas

Med anledning av det mycket ansträngda läget på landets vägar och stora delar av järnvägsnätet bjuder Trafikverket in till en pressträff för att redogöra för läget, de åtgärder som vidtas och planerna inför den fortsatta jultrafiken.

Media välkomnas till driftledningscentralen i Stockholm, ”Runda Huset”, Kungsbron 30, torsdag 23 december klockan 17.30

Medverkar vid pressträffen gör bland andra trafikdirektör Björn Östlund.

Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00


Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.