Pressmeddelande -

Startskott för järnvägssatsningar i sydost

Med infrastrukturminister Åsa Torstensson på plats i småländska Emmaboda skedde i dag den officiella starten av en rad omedelbara järnvägssatsningar i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Sju olika projekt ingår, störst är upprustningen av sträckan Emmaboda-Karlskrona på Kust till kustbanan.

– Vi ser en ny karta växa fram, där vi inte bara tittar nord-syd utan också öst-väst, sa Åsa Torstensson, och betonade att när nu gammal järnväg moderniseras så säkerställs effektiva, säkra och hållbara transporter.

Infrastrukturministern var en av många talare på ett seminarium i Emmaboda Folkets Hus, där temat var järnvägssatsningarnas betydelse för regionala, nationella och internationella transporter på järnväg, väg och till sjöss. Närmare 150 företrädare för bland annat näringsliv, regioner och kommuner deltog.

Förutom upprustningen av sträckan Emmaboda-Karlskrona ingår byggande av tre mötesspår, i Åryd och Örsjö på Kust till kustbanan och mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby på Blekinge kustbana. Dessutom får Alvesta resecentrum en ny gångbro över och till spåren, bangården i Växjö får nya spår, plattformar och växlar och i Karlskrona elektrifieras och rustas det kommunägda industrispåret Verköbanan till hamnen upp.

Satsningarna blir klara successivt under de tre kommande åren och kostar totalt 1,4 miljarder kronor. De samfinansieras av regioner, kommuner, Trafikverket och EU:s regionala utvecklingsfond och EU:s Trans-European Transport Network, TEN-T.

– De här satsningarna blir en viktig del i att få flödet mellan transportslagen att fungera. Det blir snabbare, bekvämare och punktligare för resenärerna, som kan ställa bilen vid stationen och fortsätta med tåget. För godset blir det smidigare överföring mellan sjöfart, tåg och lastbil. Så sammanfattade Lena Erixon, stf generaldirektör och chef för verksamhetsområde Samhälle på Trafikverket, effekten av åtgärderna.

Själva startskottet bestod i att Åsa Torstensson, Lena Erixon och projektledare Jan Magnusson avslutade seminariet genom att de på en stor karta, försedd med sidenband i hörnen, greppade varsitt band och symboliskt knöt ihop de tre regionerna.


Kontaktpersoner:
Jan Magnusson, projektledare Trafikverket, 0705-92 78 98
Lena Erixon, chef Samhälle Trafikverket, 0706-58 93 64
Bodil sonesson, pressinformatör, 0702-83 99 05
Kristina Happstadius-Trägårdh, 0761-41 19 12

Ämnen

  • Transport