Pressmeddelande -

Trafikavbrott när de två första banorna kopplas in i nya signalställverket i Göteborg

De två första banorna som kopplas in i det nya ställverket på Göteborg Central är Hamnbanan och Bohusbanan. På Bohusbanan kommer tågtrafiken att vara avstängd den 23 och 24 juli. Hamnbanan kommer delvis att vara avstängd från den 23 till 29 juli.

På Bohusbanan ersätts tågtrafiken med bussar mellan Göteborg C och Ytterby den 23 och 24 juli. Hamnbanan kommer större delen av tiden mellan den 23 och 29 juli att vara avstängd. Dock kommer banan att vara öppen kortare stunder för att godstågen ska kunna köra till och från Göteborgs Hamn.

Den nya ställverksdatorn togs i drift på Göteborg Central förra året. Denna sommar startar inkopplingsarbeten i fält. Följande somrar kommer återstående banor att kopplas in i ställverket:

Sommaren 2012: inkoppling av Marieholm-Sävenäs rangerbangård.
Sommaren 2013: inkoppling av Västkustbanan och Kust till kust-banan.
Sommaren 2014: inkoppling av Olskroken.
Sommaren 2015: inkoppling av Västra stambanan.

Om ställverksbytet på Göteborg Central

Det gamla ställverket är 30 år gammalt och behöver bytas ut. Den nya ställverksdatorn kommer att kunna hantera 1500 objekt, det vill säga växlar, signaler och plankorsningsanläggningar. Det finns en stor efterfrågan på mer tågtrafik och när ställverksbytet är gjort går det att köra fler tåg. Banorna kommer fram till 2015 att successivt att kopplas in i ställverksdatorn. Besök projektets hemsida: www.trafikverket.se/goteborgc

 

För mer information kontakta:
Anders Sundberg, projektledare: 0704-38 63 23
Hanna Hedvall, projektinformatör: 0730-25 49 21
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Ämnen

  • Biltrafik

Regioner

  • Västra Götaland