Pressmeddelande -

Trafikverket bjuder in till startarrangemang Emmaboda-Karlskrona

I samband med ett seminarium i Emmaboda på tisdag, den 18 mars, kommer infrastrukturminister Åsa Torstensson att officiellt starta projektet med att rusta upp järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona och ytterligare ett antal järnvägs-satsningar i sydost.

Alla pusselbitar är nu på plats för upprustning av järnvägen i sydost, som inbegriper olika projekt på Kust till kustbanan från Alvesta resecentrum och österut, på Blekinge kustbana samt på industrispåret Verköbanan i Karlskrona. Satsningarna, som kostar totalt 1,4 miljarder kronor, samfinansieras av Trafikverket, regioner, kommuner och EU.

Störst är projektet att rusta upp sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona, som innebär att restiden minskas, komforten höjs, säkerheten ökas och tågtrafiken effektiviseras. Ska vara klart för trafik i juni 2013. De övriga satsningarna, med bland annat byggande av tre nya mötesspår, ombyggnad av bangården i Växjö och en gångbro över Alvesta bangård är alla viktiga för Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.

Pressträff
Under seminariets lunchuppehåll ordnas en pressträff, där infrastrukturminister Åsa Torstensson, Trafikverkets stf generaldirektör Lena Erixon och projektledare Jan Magnusson deltar.
Tid: tisdagen den 18 maj klockan 11.45.
Plats: Emmaboda Folkets hus, anmälan görs i entrén.

Media får gärna närvara vid hela eller delar av seminariet! Till exempel hålls direkt före pressträffen en 15 minuter lång frågestund i seminarielokalen, med förmiddagens föreläsare samlade på scenen. Och under lunchminglet efter pressträffen finns möjlighet att prata med regionala och kommunala företrädare.

Seminariet börjar klockan 10.10 och avslutas klockan 14.10. Tiderna är valda så att deltagarna har möjlighet att resa till och från Emmaboda med tåg.
Programmet finns som bifogad bilaga.

Kontakta:
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00
Bodil Sonesson, pressinformatör, 0702-83 99 05

Ämnen

  • Tåg, spårtrafik

Regioner

  • Emmaboda