Pressmeddelande -

Trafikverket samråder kring dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall

I samband med pågående förstudiearbete kring dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall bjuder Trafikverket nu in allmänhet, föreningar och andra intresserade till samråd. Även media hälsas välkommen.

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall håller i dag låg standard och klarar inte av att möta framtidens behov. Trafikverket arbetar med en förstudie för att titta på möjliga alternativ för att klara bansträckans dygnskapacitet och framtidens krav på teknisk standard.

Trafikverket inbjuder media till genomgång av projektet och förstudiens innehåll:

Måndag 10 maj 17.00, Svartviks Herrgård, Kvissleby, Sundsvall
Tisdag 11 maj 17.00, Godtemplargården, Skolvägen 8, Jättendal

Allmänheten är därefter välkomna mellan klockan 18.00 och 20.00.

Projektledare Harald Knutsen
Telefon 026-14 46 59, Mobiltelefon 070-552 71 75

Trafikverkets presstjänst
Telefon 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.