Pressmeddelande -

Upphandling av betalstationer för trängselskatt underkänd

Förvaltningsrätten har underkänt en del av upphandlingen av byggnation och drift av betalstationer för trängselskatt i Göteborg. I nästa vecka fattas beslut om den fortsatta hanteringen av frågan.

Trafikverket har genomfört upphandling av tekniska system för betalstationer för trängselskatt i Göteborg. Efter begäran om överprövning har nu förvaltningsrätten beslutat att upphandlingen skedde i strid mot Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det gäller en detalj i upphandlingsunderlaget, kravet på användning av osynligt ljus vid betalstationer.

- Vi har nu satt samman en grupp med ansvariga tjänstemän som överväger de alternativ vi står inför; att överklaga domslutet eller att göra om upphandlingen. Vi kommer att fatta beslut om det under nästa vecka, säger Marianne Nyberg, ansvarig för trängselskattefrågor på Trafikverket.

- Vi utgår fortfarande från att vi kan ha allt klart till driftstarten 1 januari 2013, tillägger Marianne Nyberg.

Upphandlingen rör, förutom installation av betalstationerna, även drift och underhåll av dessa under ett antal år framöver. Projektet med att införa trängselskatt i Göteborg är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket, men Trafikverket står som beställare i upphandlingsdokumenten.

Trafikverket återkommer med pressinformation under vecka 29 så snart beslut om den fortsatta hanteringen har fattats.

För mer information, kontakta:
Marianne Nyberg, ansvarig trängselskatt 031-63 51 05
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Ämnen

  • Transport