Pressmeddelande -

Företagssäljare sökes!

Åtta av tio företag menar att de skulle kunna sälja mer om de hade tillgång till företagssäljare med rätt kompetens. Utbildningar inriktade på försäljning är därför starkt efterfrågade. Indikationerna på bristen av företagssäljare är något som Tranås Utbildningscentrum har tagit fasta på, och i september startar de därför en ny yrkeshögskoleutbildning, Företagssäljare.

Enligt den senaste Säljindikatorn från PMP marknadskonsult, en undersökning gjord bland 100 börsföretags försäljnings- och marknadschefer, vill alltså en majoritet av börsbolagen rekrytera fler företagssäljare, dvs. säljare som riktar sig mot andra företag. 9 av 10 av företagen menar att det är svårt att hitta säljare med rätt kompetens.

Denna brist visar sig även i två andra undersökningar. Enligt Proffice Arbetsmarknadsbarometer vill vart tredje företag börja nyanställa igen, och där är säljare bland de mest eftertraktade yrkena. Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Jönköpings län 2010 visar att en tredjedel av de tillfrågade företagen upplever en arbetskraftsbrist, och då framförallt på företagssäljare.

- Efter tydliga signaler från näringslivet gällande bristen på företagssäljare började vi tillsammans med ett flertal företag i regionen, bl a OEM, EFG, Elitfönster och Proffice, att arbeta fram en ny yrkeshögskoleutbildning till Företagssäljare, säger Carin Magg, utbildningschef på Tranås Utbildningscentrum.

Samarbetet med näringslivet har lett fram till en 1,5 år lång utbildning där studenterna kommer att få kunskaper om bland annat försäljningsprocessen, företagsekonomi, affärsengelska, marknadsföring, affärsmannaskap och key account management. Kontakterna med näringslivet är en viktig del av utbildningen, och under två perioder kommer de studerande att vara ute på Lärande i arbete, LIA, där de får praktisera och omsätta sina kunskaper i verkligheten.

Tranås Utbildningscentrum är en av de största anordnarna av yrkeshögskoleutbildningar (YH) i Jönköpings län, samt angränsande Östergötlands län, och har ett upptagningsområde som omfattar hela Sverige. I de öppna och trivsamma lokalerna, vackert belägna intill småbåtshamnen i Tranås, studerar i dagsläget ca 300 heltidsstudenter.

- Studenter som börjar hos oss kan vänta sig en mycket utvecklande studietid, med föreläsare som har specialistkunskap och gedigen branscherfarenhet, säger Carin Magg.

Utbildningen Företagssäljare startar den 1 september. Sista ansökningsdag är den 15 maj.

För ytterligare information och frågor kontakta Anette Stendahl, Marknadskommunikatör på Tranås Utbildningscentrum, på telefon 0140-687 24, anette.stendahl@tranas.se 

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • utbildning
 • jönköping
 • jönköpings län
 • studera
 • studier
 • tranås
 • utbildningar
 • yrkeshögskoleutbildning
 • östergötland
 • yh
 • yrkeshögskola
 • ky
 • företagssäljare
 • säljare
 • brist på säljare
 • utbildning till företagssäljare
 • säljutbildning

Regioner

 • Jönköping

Tranås Utbildningscentrum, TUC, är ett utvecklingsscentrum med fokus på utbildning, kompetensutveckling och utvecklingsprojekt. Vår verksamhet har två huvudinriktningar, eftergymnasial utbildning och kompetensutveckling för näringslivet.

Vårt mål är att kunna erbjuda individer, företag och organisationer ett brett utbud av utbildningar som speglar marknadens behov och önskemål, och därmed skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vi ser utbildning som ett verktyg för att nå tillväxt.

www.alltomtuc.se