Gå direkt till innehåll
Så kan vi bygga en mer attraktiv och hållbar kollektivtrafik till sjöss i Region Stockholm

Pressmeddelande -

Så kan vi bygga en mer attraktiv och hållbar kollektivtrafik till sjöss i Region Stockholm

Kollektivtrafikbranschen har enats om ett nytt ambitiöst mål där fyra av tio motoriserade resor ska göras kollektivt år 2030. I spåren av pandemin behöver alla aktörer bidra för att möta resenärernas förväntningar och klara hållbarhetsmålen med de resurser som ger mest värde per investerad krona. Sjötrafiken kan spela en viktig roll i det här arbetet. Här kommer Transdevs förslag för att etablera en hållbar och effektiv sjötrafik i Region Stockholm redan till 2030.

Sjötrafik förbises ofta i planering av kollektivtrafik för att den uppfattas som både miljöpåverkande och dyr. Men vår senaste rapport visar att utsläppen av koldioxid från pendelbåtlinje 89 mellan Klara Mälarstrand i Stockholm och Ekerö var en fjärdedel så stora som utsläppen från motsvarande bilpendling. Vår analys visar också att båtpendling kan vara kostnadseffektivare än andra färdmedel om beräkningsmodellerna görs trafikslagsneutrala.

- Vår vision är en hållbar och fossilfri sjötrafik, fullt integrerad i kollektivtrafiksystemet, som erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen och avlastar kollektivtrafiken på land. Vi vill vara en ledande omställningsaktör som visar vägen för hur kollektivtrafik till sjöss kan bli kronan på verket i ett hållbart kollektivtrafiksystem i Stockholm. Se detta som vårt bidrag till en fortsatt regional utveckling, säger Anna Höjer, vd på Transdev Sverige AB

  Fyra förslag som gör att visionen kan uppnås:

  1. Samplanering för integration:Trafikslagen ska kunna samplaneras och utvecklas gemensamt. Vi föreslår att kollektivtrafik till sjöss jämställs med tunnelbana, pendeltåg, buss och lokalbanor, med nya effektiva anslutningar och samma gemensamma taxa i hela systemet. Integreringen av sjötrafiken i kollektivtrafiken är grunden för att dra nytta av de fördelar som den kan ge.
  2. Utveckla väl fungerande noder: För oss är en brygga synonymt med en hållplats. Bra och trygga hållplatser är avgörande för all kollektivtrafik. Detsamma gäller för kollektivtrafik på vatten. Grundläggande kriterier är att väderskydd, belysning, skyltning och tillgänglighetsanpassning finns. Större noder ska också vara en bytespunkt mellan olika färdmedel och ha en relativt hög servicenivå.
  3. Etablera nya linjer: Sjötrafiken i Stockholm har under de senaste åren utvecklats genom att pendelbåtlinjerna har tillkommit. Dessa linjer är mycket populära och har den högsta kundnöjdheten av all kollektivtrafik i länet. Här finns potential att utveckla fler linjer, då infrastrukturen i form av vatten och bryggor i anslutning till attraktiva målpunkter till stor del redan finns på plats. I vår vision har vi förslag på fyra linjer som kan bidra till Regionens utveckling.
  4. Utveckla klimatsmarta fartyg:  Fartygsskrov har lång livslängd. Framdrivning och annan teknik kan bytas ut flera gånger under båtens livslängd, vilket möjliggör att fartyg kan konverteras till klimat- och miljöeffektiva transportmedel på ett smidigt sätt. Vårt eget mål är att ha en helt fossilfri fartygsflotta till år 2030. Vi tror på en blandning av olika teknik- och energilösningar som hybridisering och elektrifiering men också biobränsle med efterbehandling av avgaser. Planera för konverteringen, ta stöd av rederiernas erfarenhet, satsa på lättare och snabbare fartyg samt införa en elbåtspremie är några förslag som kommer att påskynda konverteringen av fartygen.

  Rapporten med alla våra förslag kan laddas ner nedan. En landningssida med våra förslag finns också på transdev.se.

  Mer om Transdevs erfarenhet inom kollektivtrafik till sjöss: Transdev är ett av världens största mobilitetsföretag med 83 000 medarbetare runt om i världen. Vi driver båttrafik i Stockholms skärgård och Mälaren på uppdrag av Waxholmsbolaget och SL med vårt rederi Blidösundsbolaget. Transdev har också erfarenhet av skärgårds- och älvtrafiken i Göteborg med vårt rederi Styrsöbolaget och kör pendelbåtar i Sydney, Australien och flera städer i Frankrike som Nantes och Toulon.

  Ämnen

  Kategorier


  Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transport­slag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 80 000 medarbetare varje dag möjliggör 11 miljoner resor världen över.

  I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik – för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa.

  Vi är Transdev – The mobility company.

  Kontakter

  Stefan Johansson

  Stefan Johansson

  Presskontakt Press- och externkommunikationsansvarig 08 - 629 50 72
  Transdevs pressjour

  Transdevs pressjour

  Presskontakt 08-629 51 80

  The Mobility company

  Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transport­slag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 100 000 medarbetare varje dag möjliggör 10 miljoner resor världen över.

  I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik – för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa.

  Vi är Transdev – The mobility company.