Pressmeddelande -

”Använd rätt fakta i frågan om transportstölder”

”Det finns en stöldproblematik, och den måste vi arbeta med på olika nivåer. För att lösa problemet är det dock viktigt att arbetet utgår från en korrekt beskrivning.” Det skriver Transportindustriförbundets ordförande och vd för Schenker North, Ingvar Nilsson, på Dagens Industris debattsida idag, och menar att den negativa bild som polisen sprider istället skapar en omotiverad otrygghetskänsla bland chaufförerna.

 

Ingvar Nilsson konstaterar att Transportindustriförbundets medlemsföretag faktiskt rapporterar att stölderna har minskat avsevärt de senaste tre till fem åren. Samtidigt finns det transportbeställare som utnyttjar mindre seriösa transportföretag och därmed ökar risken för brott i samband med transporterna. Det sätter fokus på varuägarnas och försäkringsbranschens roll. Alla parter måste dra åt samma håll för att lösa problemet. Uppmaningen riktar sig också till berörda myndigheter. Erfarenheterna visar att myndigheterna behöver samordna sina krav och incitament bättre. Det skulle bringa ”ordning och reda i transportkedjan” och ge fördelar både för samhället och företagen.

 

Den 17 juni arrangerar Transportindustriförbundet i samarbete med andra organisationer en seminariedag i Stockholm med fokus på säkerhetsfrågor – Securitydagen.

Läs mer på www.swedfreight.se

 

För mer information kontakta pressekreterare Dag Gustavsson 070-319 24 44

 

Transportindustriförbundet organiserar i Sverige verksamma godstransport-, speditions- och logistikföretag och representerar dem inför myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt.

Ämnen

  • Transport

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 500 medlemsföretag med runt 194 000 anställda. 

Kontakter

Nadia Jaber

Presskontakt Pressekreterare Press, kommunikation 0730-685330

Charlotte Erlandsson

Presskontakt Kommunikatör Sveriges Bussföretag +4687627184

Ebba Fredin

Presskontakt Pressekreterare Transportföretagen +46 730 44 71 20