Pressmeddelande -

Belasta inte våra medlemmar med gränskontroller!

Sveriges Bussföretag och Kommunal anser att de av regeringen planerade gränskontrollerna inte kan utföras av våra medlemmar. Kontrollerna bör även fortsättningsvis utföras av Polismyndigheten med bistånd från Tullverket – inte av transportören.

Det är inte rimligt att transportören ska utföra polisiära uppgifter och dessutom stå för dessa kostnader med risk för höga sanktionsavgifter. Att vältra över statens uppgifter och kostnader till transportörerna är inte acceptabelt. Bussförare har varken utbildning eller kunskap att avgöra vad som är en äkta eller falsk identitetshandling.

– Det är orimligt att lägga polisiära uppgifter på enskilda förare, som varken har utbildning för eller mandat att göra dessa kontroller på ett korrekt sätt, säger Ulrika Egervall, förhandlingschef Sveriges Bussföretag.

– Vi har förståelse för att den stora strömmen av asylsökande och flyktingar orsakar störningar i samhällets organisationer. Men att låta enskilda företag bygga upp strukturer och teknik för uppgifter som i grunden är statens ansvar är oacceptabelt. När nu detta ska göras oerhört snabbt riskerar hela kollektivtrafiken att drabbas av störningar och inställd trafik, vilket drabbar alla resenärer och får färre att välja kollektivtrafiken framför den egna bilen, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Arbetsmiljön för bussförare riskerar att försämras till följd av stress och våld mot tjänsteman.

– Kommunal för ett långtgående arbete för att höja och förbättra arbetsmiljön för bussförarna. Att ålägga förarna arbetet med id-kontroller är ett kraftigt bakslag mot det arbetet. Den förhöjda stress som kontrollerna innebär genom risken för konfrontation med passagerare samt kravet på att trots allt hålla tidsschemat kommer ha mycket allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön. Vi förutsätter nu att myndigheterna nu tar sitt ansvar för id-kontrollerna och förlägger dessa där de hör hemma - hos myndighetsutövarna, säger Per Holmström, förste vice ordförande Kommunal.

För mer information kontakta Ulrika Egervall, förhandlingschef Sveriges Bussföretag, 0730-447135, Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, 0706-127174 eller Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 samt Kommunals presstjänst 010-4427130.

Läs gärna Sveriges Bussföretags remissvar i frågan

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • sveriges bussföretag

Sveriges Bussföretag är ett av åtta förbund inom Transportföretagen. Sveriges Bussföretag organiserar drygt 370 företag med över 26 000 anställda. Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen,
inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

sverigesbussforetag.se

Kontakter

Nadia Jaber

Presskontakt Pressekreterare Press, kommunikation 0730-685330

Charlotte Erlandsson

Presskontakt Kommunikatör Sveriges Bussföretag +4687627184

Ebba Fredin

Presskontakt Pressekreterare Transportföretagen +46 730 44 71 20