Pressmeddelande -

Pris och restid mer avgörande än miljön vid köp av transporter

I en färsk undersökning som gjorts bland företag i transportnäringen har vi fått svar på vad som styr kundens val av transport för gods liksom för personer. Ett kriterium som inte helt oväntat ökat i vikt är transporternas miljöpåverkan, men priset liksom restiden är ändå viktigare för de flesta kunder. Resultatet är intressant utifrån samhällsdebatten som ofta lyfter kundens makt att skapa efterfrågan på miljösmarta tjänster och produkter.

De kriterier som ledande befattningshavare i företagen inom transportnäringen uppfattar som viktigast när kunden köper godstransporter är priset. Andra faktorer som ses som viktiga är punktliga och säkra leveranser.

De faktorer som anses vara viktigast för affärsresenären är restid och pris. För privatpersoner är bilden densamma som för affärsresenärer frånsett att priset bedöms vara en viktigare faktor än restid. Det uppskattas dessutom som viktigare att resan är enkel att beställa än att tidtabellen hålls.

Undersökningen är framtagen i samarbete med HUI, Handelns Utredningsinstitut.


Hela undersökning bifogas här men går också att finna senare under dagen på transportfakta.se


För mer information kontakta pressekreterare Dag Gustavsson, tfn: 08-762 71 69, 070-319 24 44

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra åtta förbund har 15.000 medlemsföretag med 160.000 anställda och vår vision är att vara en ledande kraft i skapandet av de bästa tillväxtförutsättningarna för företag inom transportnäringen i Sverige.

transportgruppen.se

 

Ämnen

  • Transport

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 500 medlemsföretag med runt 194 000 anställda. 

Kontakter

Nadia Jaber

Presskontakt Pressekreterare Press, kommunikation 0730-685330

Charlotte Erlandsson

Presskontakt Kommunikatör Sveriges Bussföretag +4687627184

Ebba Fredin

Presskontakt Pressekreterare Transportföretagen +46 730 44 71 20