Pressmeddelande -

Statistik underskattar transporternas betydelse för turismen

Godstransporter som har koppling till turismen ger lika många arbetstillfällen som persontransporterna. Det visar en rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av TransportGruppen och som idag presenteras i Almedalen. Rapporten innehåller även en fallstudie av Gekås Ullared.

Sett till sysselsättningseffekter står turismdelen i persontransporter och godstransporter för nästan 51 000 heltidsarbeten. Denna siffra kan jämföras med den för Sverige stora pappersindustrin som ger 35 800 heltidsarbeten.  Men inte minst är det alltså fördelningen av de turismrelaterade transporterna som är intressanta. Cirka 24 900 relateras till persontransporter och en nästan lika stor del – närmare 24 700 – till godstransporter. Statistiken gäller för 2009.

– Att också godstransporterna spelar en roll för turismnäringen hade vi på känn, men att de var så här viktiga kom som en överraskning för oss, säger Maria Nygren, vice vd på TransportGruppen och tillägger:
– De fakta som vi nu kan presentera understryker än mer vikten av att transporter av olika slag beaktas, inte minst i infrastrukturplaneringen. För att besöksnäringen ska kunna växa i hela landet, som både politikerna och aktörerna inom besöksnäringen vill, är det viktigt att se till helheten. Fungerande transporter är en förutsättning för turismen.

Rapporten presenteras idag den 5 juli i Almedalen kl 14:00–15:00 på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Vinterträdgården). Medverkar vid seminariet gör bland andra Boris Lennerhov, VD, Gekås Ullared och Cecilia Schelin-Seidegård, Landshövding, Gotlands Län.

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • almedalen
  • besöksnäringen
  • turism
  • statistik
  • hui
  • rapport
  • boris lennerhov
  • gekås ullared

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.

Kontakter

Nadia Jaber

Presskontakt Pressekreterare Press, kommunikation 0730-685330

Charlotte Erlandsson

Presskontakt Kommunikatör Sveriges Bussföretag +4687627184

Ebba Fredin

Presskontakt Pressekreterare Transportföretagen +46 730 44 71 20