Pressmeddelande -

Strejkvarsel mot tyngd bransch

Svensk Pilotförening (SPF) har lämnat pågående avtalsförhandlingar innan de avslutats, och vidtagit konfliktåtgärder. Trots att piloter arbetar i en redan hårt utsatt bransch lägger nu SPF ett strejkvarsel mot fyra svenska flygföretag. De berörda bolagen är Avia Express AB, Avitrans Nordic AB, Golden Air Flyg AB och Svenska Direktflyg AB. De krav som ställs skulle öka flygbolagens kostnader med upp till 40 procent och allvarligt begränsa företagens möjlighet att styra verksamheten.

På grund av den varslade konflikten har Flygarbetsgivarnas styrelse i dag beslutat om lockout av samtliga medlemmar i SPF vid de berörda företagen under de dagar då SPF varslat om strejk.

 

Många flygbolag är hårt drabbade av finanskrisen och det kraftigt minskade resandet. Därtill kommer askmolnsproblematiken som medför kraftiga störningar som drabbar flygpassagerarna. Att SPF väljer stridsåtgärder istället för förhandling i detta läge är att svika resenärerna och i förlängningen också ett hot mot de egna jobben.
- De krav som SPF ställer innebär en ohållbar kostnadsutveckling jämfört med övriga arbetsmarknaden, säger Elisabeth Holming-Schiller, förhandlingschef för Flygarbetsgivarna.

 

Arbetsgivarsidans syfte med de förslag som lagts fram gällande ändringar av nuvarande kollektivavtal är att möjliggöra att de berörda företagen kan fortsätta att verka i och utanför Sverige med anställda piloter på konkurrenskraftiga villkor.

 

De frågor som är viktiga för arbetsgivarsidan att hantera i de pågående förhandlingarna är bland annat:

-          Ett lönesystem som säkrar nuvarande lönenivå med en utveckling i linje med övriga arbetsmarknaden

-          Turordningsregler i enlighet med Lagen om anställningsskydd

-          Tjänstgöringsregler som närmar sig europeisk standard

Medlare har utsetts i tvisten, medlingsförhandlingar inleds den 20 maj.

 

För frågor kontakta Elisabeth Holming-Schiller, Förhandlingschef, 0730-44 71 08 eller Dag Gustavsson, Pressekreterare, 070-319 24 44

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Nadia Jaber

Presskontakt Pressekreterare Press, kommunikation 0730-685330

Charlotte Erlandsson

Presskontakt Kommunikatör Sveriges Bussföretag +4687627184

Ebba Fredin

Presskontakt Pressekreterare Transportföretagen +46 730 44 71 20