Pressmeddelande -

Transporternas betydelse för turismen underskattas

Dagens statistik underskattar transporternas betydelse för turismen. En rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av TransportGruppen visar att de godstransporter som har koppling till turismen ger lika många arbetstillfällen som persontransporterna. Rapporten som kommer att presenteras i Almedalen innehåller även en fallstudie av Gekås Ullared.

För att besöksnäringen ska kunna växa i hela landet, som både politikerna och aktörerna inom besöksnäringen vill, är det viktigt att se till helheten. Fungerande transporter är en förutsättning för turismen, men de flesta tänker då enbart på resan till och från sin upplevelse. Även den officiella statistiken på området har samma perspektiv. Men nu kan TransportGruppen presentera ett underlag som visar upp en vidare och mer rättvisande bild av transporternas betydelse för turismen.

– Att också godstransporterna spelar en roll för turismnäringen hade vi på känn, men att de var så här viktiga kom som en överraskning för oss, säger Maria Nygren, vice vd på TransportGruppen och tillägger:
– Ett attraktivt turistland är ett land med hög tillgänglighet, vilket kräver god infrastruktur och väl fungerande transporter. De fakta som vi nu kan presentera understryker än mer vikten av att transporter av olika slag beaktas, inte minst i infrastrukturplaneringen.

Rapporten presenteras tisdagen den 5 juli Almedalen kl 14:00–15:00 på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Vinterträdgården.

Medverkar vid seminariet gör bland andra Boris Lennerhov, VD, Gekås Ullared och Cecilia Schelin-Seidegård, Landshövding, Gotlands Län.

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • almedalen
  • turism
  • besöksnäringen
  • transporter
  • infrastruktur
  • boris lennerhov
  • ullared
  • hui

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.

Kontakter

Nadia Jaber

Presskontakt Pressekreterare Press, kommunikation 0730-685330

Charlotte Erlandsson

Presskontakt Kommunikatör Sveriges Bussföretag +4687627184

Ebba Fredin

Presskontakt Pressekreterare Transportföretagen +46 730 44 71 20