Nyhet -

Angående sanktionsavgifter som rör överträdelser i samband med vintervägunderhåll

Det grundläggande regelverket finns i EU-förordningen nr 561/2006 och kan inte ändras på nationell nivå. Transportstyrelsen kommer dock att föreslå regeringen de ändringar i den nationella förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som behövs för att så långt det är möjligt uppnå en rimlig lösning på problemet. Arbetet med en sådan framställan är prioriterat.

Under tiden som frågan om författningsändringar handläggs, kommer Transportstyrelsen att avvakta med hanteringen av sådana sanktionsavgifter som enbart rör överträdelser i samband med vintervägunderhåll. Det innebär att sanktionsavgifter tills vidare inte kommer att beslutas i fråga om dygnsvila i samband med vintervägunderhåll.

Bakgrund

Kör- och vilotidsreglerna regleras i en EU-förordning och regelverket styr hur mycket en yrkesförare som arbetar med vägtransporter får arbeta. Syftet med reglerna är att säkerställa sund konkurrens, ge förarna en god social situation och bidra till ökad trafiksäkerhet inom hela EU.

Förare som bara kör vintervägunderhåll är enligt nationella bestämmelser undantagna från kör- och vilotidsreglerna. Men förare som kör både vägtransporter och arbetar med vintervägunderhållning under samma 24-timmarsperiod, är inte undantagna.

Yrkesförare som utför vägtransporter exempelvis under dagtid kan senare på eftermiddagen/kvällen/natten bli utkallade för att utföra vintervägunderhållning med lastbilen. Regelverket kräver att under varje 24-timmarsperiod ska föraren ha en dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två veckovilor. Kravet på dygnsvila inom 24-timmarsperioden, räknat från slutet av föregående dygnsvila, gör i vissa fall att förare som utför dessa två olika transportuppdrag inte alltid klarar att uppfylla kravet på godkänd dygnsvila.

Läs mer om kör- och vilotider på Transportstyrelsens webbplats.

För mer information, kontakta:

Henrik Olars, pressansvarig väg och järnväg på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 4042

Mobil: 070- 601 60 65

E-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • transportstyrelsen
  • trafiksäkerhet
  • kör- och vilotider
  • vilotidsregler
  • vintervägunderhåll
  • snöröjning

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef