Nyhet -

Fortsatt låg andel alkolås i myndigheternas bilar

Trots regeringens strävan att minst 75 procent av myndigheternas bilar ska ha alkolås, är bara 17 procent av myndigheternas fordonspark utrustade med alkolås. Det visar en rapport från Transportstyrelsen som sammanställer de bilinköp som myndigheter under regeringen gör varje år.

Bilupphandlingsrapporteringen syftar till att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar inom staten. Alla myndigheter ska redovisa upphandlade personbilar, lätta lastbilar, utryckningsfordon med mera. Antalet myndigheter med rapporteringsplikt under kalenderåret uppgick till 232 stycken. Av dessa har 217 myndigheter rapporterat alla uppgifter och 11 myndigheter har rapporterat delvis. Det innebär att svarsfrekvensen uppgår till 98 procent. Det kan jämföras med samma siffra för 2011 (98 procent), för 2010 (91 procent) och 74 procent för år 2009.

Brister i användningen av bilar med alkolås

Regeringen har en strävan att minst 75 procent av myndigheternas fordonspark, inklusive leasing, ska var utrustade med alkolås 1 januari 2012. Årets rapportering visar att det målet inte alls är uppnått. Endast 17 procent av myndigheternas fordonspark uppges vara utrustade med alkolås. Endast 4 av myndigheterna (3 %) klarar målet. Resultatet är i linje med förra året, det vill säga ingen förbättring. Och det finns inget som tyder på att andelen alkolås kommer att öka.

– Tyvärr fungerar inte regeringens strävan. Visserligen finns det förklaringar till den låga andelen som att tekniken inte riktigt är mogen än, men det är synd att alkolås har en sådan låg prioritet bland statens myndigheter, säger Lars Rapp, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tillhör en av de myndigheterna som inte klarar strävan att ha minst 75 procents andel bilar med alkolås. 69 procent av myndighetens bilar har alkolås. För de bilar som upphandlades år 2012 uppfylldes dock regeringens strävan.

Andel miljöbilar minskar

Andelen miljöbilar är lägre 2012 (71 %) jämfört med 2011 (88 %), baserat på de bilar som har miljöbilskrav vilket innebär att undantagna bilar inte är med i beräkningen. En förklaring till minskningen är att Trafikverket som under 2011 köpte många miljöbilar, köpte avsevärt färre bilar under 2012.

Läs hela rapporten och få en sammanställning av 2012 års resultat.

För mer information, kontakta:Henrik Olars, pressansvarig för väg och järnväg på Transportstyrelsen
Telefon: 010- 495 4042, e-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se 

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • trafiksäkerhet
  • alkolås
  • transportstyrelsen

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef