Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre verktyg för kontroll av cabotagetrafik

En nationell förordningsändring kommer att ge Polisen bättre verktyg för att kontrollera att cabotagetransporter sker enligt det EU-gemensamma regelverket. Om trafikföretaget vid en vägkantskontroll inte kan visa de uppgifter som bestämmelserna anger kommer Polisen att kunna besluta att trafikföretaget betalar en sanktionsavgift på 20 000 kronor. 

Detta är två av de förslag som Transportstyrelsen presenterar för att öka regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg och som nu lämnas till regeringen. 

Transportstyrelsen fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Ett av områdena gäller konkurrensvillkor och problem relaterat till cabotagetransporter. 

Den 28 februari 2014 redovisade Transportstyrelsen sitt uppdrag för regeringen. 

Utredningen föreslår en författningsförändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Författningsändringen ska ge polismyndigheten ökat stöd att begära de uppgifter som krävs enligt cabotagebestämmelserna i förordning (EG) 1072/2009 vid kontroll på väg. 

– I EG-förordningen är det inte preciserat när och var uppgifterna ska uppvisas. Enligt gällande EU-bestämmelser kan man inte heller ställa krav på att frakthandlingar ska medföras i fordonet. Det vi däremot kan och ska ställa krav på är att transportföretaget visar de uppgifter som förordningen kräver vid en kontroll. Då kan exempelvis elektronisk överföring vara en nog så viktig möjlighet för transportören att visa att man faktiskt följer de regler som finns, säger Yvonne Wärnfeldt, utredare på Transportstyrelsen. 

Utredningen föreslår även införande av en sanktionsavgift i de fall olaga cabotage kan påvisas. Sanktionsavgiften föreslås vara 20 000 kr som måste betalas som förskott vid kontrolltillfället. 

Om förskottet inte betalas föreslås polisen en möjlighet att hålla kvar fordonet genom att omhänderta nycklar, registreringsskyltar etc. eller genom att klampa fordonet. Se separat pressmeddelande rörande förslag om klampning.

Mer information

Läs hela rapporten ”Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg - 2. Konkurrensvillkor/cabotagetransporter, 4. Beställaransvar- Delredovisning av regeringsuppdrag N2013/2816/TE”

www.transportstyrelsen.se/regelefterlevnad2014

Kontaktinformation 

Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen
010- 495 40 42
henrik.olars@transportstyrelsen.se

Övriga pressansvariga:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/ 

Yvonne Wärnfeldt
010- 495 55 903
yvonne.warnfeldt@transportstyrelsen.se


Ämnen


Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00
Monica Näslund

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig
Mikael Andersson

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef