Pressmeddelande -

Få omkom i olyckor med fritidsbåt 2018

2018 omkom 12 personer i fritidsbåtolyckor. Det är den lägsta siffran sedan statistik över omkomna i båtlivet började föras 1971. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Under den föregående femårsperioden omkom i genomsnitt 27 personer per år i olyckor med fritidsbåtar. Samtliga 12 personer som omkommit under 2018 är vuxna män. Ingen har omkommit vid kollision med andra båtar eller föremål. En har omkommit i samband med kite-surfing och en vid vattenskoteråkning.

Det finns flera förklaringar till att färre omkommit. En är att båtsäsongen kom igång sent efter den kalla vintern med isar som låg kvar längre än normalt på många insjöar. En annan förklaring är det varma vädret, som i år kom tidigt på våren vilket gjorde att vattentemperaturerna steg snabbare än normalt. Chansen att överleva är större när vattnet är varmare.

Det varma vädret har också medfört att fler båtar har varit ute till sjöss. Fler båtar innebär fler människor som kan se och upptäcka om någon är i fara, larma eller ingripa. Den som har råkat illa ut kan då snabbt få hjälp. Det finns flera exempel på sådana situationer under året.

Transportstyrelsens analyser visar återkommande att hälften av de som drunknar i samband med båtliv skulle överlevt om de burit flytväst. Varje år är det mellan fem och sex av tio omkomna som har alkohol i kroppen. En handfull personer har under året blivit räddade för att de kunnat ringa och få hjälp trots att de hamnat i sjön.

­– Att använda flytväst, vara nykter och vattensäkra sin mobil är tre viktiga åtgärder för att minska risken för dödsolyckor till sjöss, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Kontaktpersoner för media

Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare
010-495 32 92
lars-goran.nystrom@transportstyrelsen.se

Sara Eriksson, pressansvarig
010-495 66 93
sara.eriksson@transportstyrelsen.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • fritidsbåt
  • 2018
  • olycksstatistik
  • sjöfart
  • omkomna

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef