Pressmeddelande -

Fler återkallade körkort under 2018

Under 2018 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 34 617 körkort. Det är en ökning med 5,8 procent jämfört med föregående år då 32 736 körkort återkallades. ”En väsentlig överträdelse” är som tidigare den vanligaste orsaken till körkortsåterkallelse.

En väsentlig överträdelse innebär vanligtvis fortkörning, men kan också innebära exempelvis körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i samband med körning. En väsentlig överträdelse står för mer än hälften av alla beslut om körkortsåterkallelse.

– Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Antal återkallade
körkort per återkallelsegrund
2017 2018 Återkallelsegrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 5 694 5 746 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 209 185 Smitning
Återkallelsegrund 3 707 545 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 17 240 18 234 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1 620 1 662 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 150 182 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5 029 5 503 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 3 769 4 161 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Samtliga* 32 736 34 617

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Ökning av antalet varningar

Under 2018 intensifierade Transportstyrelsen arbetet med att varna bilister som begår trafikbrott. En varning utfärdas vid mindre trafikförseelser där det inte är aktuellt att återkalla körkortet men det ändå är motiverat med en åtgärd. Transportstyrelsen varnar för att markera mot trafikfarliga beteenden.

Under 2018 utfärdade Transportstyrelsen 9 426 varningar. Det motsvarar en ökning med 142 procent jämfört med föregående år då det utfärdades 3 887 varningar.

– Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna. Det är för tidigt att dra slutsatser kring ett utökat varnande men målet är naturligtvis att få ner olyckstalen i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam.

Kontaktpersoner för media

Mikael Andersson, presschef, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam finns tillgänglig för kommentarer via Mikael Andersson.

Ämnen

  • Politik

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef