Pressmeddelande -

ID-kontroll även på inrikes flygresor

För att försäkra sig om att det är samma person som checkar in som sedan går ombord på planet måste flygföretagen göra en ID-kontroll. Hittills har detta gällt utrikes resor men från och med den 1 maj gäller det även inrikes. EGs förordningskrav lägger ett ansvar på medlemsstaterna att med lämpliga åtgärder säkerställa att samma passagerare som har checkat in bagage för transport också medföljer på flygningen. Under hösten 2005 infördes kravet, i Luftfartsstyrelsens föreskrifter, att flygföretag ansvarar för att kontrollera detta för alla utrikes avgångar. Den 1 maj 2006 införs kravet även vid inrikes avgångar. Flygföretag kan utföra denna kontroll vid incheckning och vid ombordstigning med en kontroll av en ID-handling eller med biometriska hjälpmedel, t ex fingeravtryck. Följande identitetshandlingar är godkända: • SIS-märkt id-kort och tjänstekort • Körkort • Pass Vid ytterligare frågor, kontakta Eva Axne, mobil 0708-19 21 51 eller Annika Ramstedt, mobil 0768-69 17 39, direkt 011-415 21 86, alternativt informatörerna Eva-Mari Löfqvist, mobil 0708-19 23 13 eller Karin Nordenö, mobil 0708-29 30 65.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef