Pressmeddelande -

Inga omkomna inom passagerarflyget 2018

Under 2018 omkom ingen person inom det svenska passagerarflyget. Men inom allmänflygskategorin omkom två personer i olyckor med svenskregistrerade privatflygplan. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.


De två dödsolyckorna skedde vid privatflygning i Lettland och Nederländerna. Olyckorna utreds av myndigheterna i respektive land. Ingen av de omkomna var svenska medborgare.

- Säkerheten inom den kommersiella luftfarten bedöms som god. En utmaning är att minska antalet olyckor och allvarliga tillbud som sker inom de icke kommersiella delarna av luftfarten såsom inom privatflyg och sportbetonad verksamhet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen arbetar med proaktiva åtgärder inom luftfartssäkerhet, inte minst inom privat- och sportbetonad luftfart. Det handlar bland annat om attitydpåverkan genom föreläsningar, operativ besiktning av segelflygplan, utbildning av flyglärare och övriga klubbfunktionärer och distribution av flygsäkerhetsinformation. Myndigheten kommer kontinuerligt att följa upp arbetet för att utvärdera att rätt åtgärder har vidtagits

Två personer har skadats allvarligt under 2018. Bägge inom allmänflygsverksamhet, dels vid häng-och dels vid privatflygning. Olyckan med privatplanet utreds av Statens haverikommission.


Kontaktpersoner för media:


Helen Axelsson, statistiker
010-495 41 67
helen.axelsson@transportstyrelsen.se


Sara Eriksson, pressansvarig
010-495 66 93
sara.eriksson@transportstyrelsen.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • allmänflyg
  • passagerarflyg
  • 2018
  • omkomna
  • luftfart
  • olycksstatistik

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef