Skip to main content

Sverige invalt i rådet för FN:s sjöfartsorganisation IMO

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2017 20:34 CET

Delar av den svenska delegationen vid IMO:s generalförsamling. Övre raden: Helén Johansson, Marina Angsell och Andrea Ahlberg. Främre raden: Jonas Bjelfvenstam och Pernilla Wallin.

Sverige blev i dag invalt i rådet i FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). IMO:s råd är det verkställande organet inom IMO.

Transportstyrelsen har arbetat intensivt, tillsammans med regeringskansliet, för att främja den svenska kandidaturen.

- Det ligger ett mycket omfattande arbete bakom den svenska kandidaturen. Att Sverige har blivit invalt i IMO:s råd är ett kvitto på att Sverige gör ett bra och uppskattat arbete. Jag är stolt över det arbete som lagts ned på kandidaturen, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth var på plats vid generalförsamlingens möte tidigare i veckan för att främja den svenska kandidaturen och adressera generalförsamlingen. I ett pressmeddelande från näringsdepartementet ger han följande uttalande:

- 90 procent av all svensk utrikeshandel transporteras sjövägen och Sverige har ett intresse av att säkerställa att de fartyg som trafikerar våra vatten har en godtagbar miniminivå avseende säkerhet och miljöskydd. Genom vårt deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. Det är därför viktigt att Sverige får fortsätta delta i IMO:s råd. Vi vill fortsätta driva arbetet för en ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten.

IMO:s huvudsakliga arbete handlar om åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten samt skydda den marina miljön. Även sjöfartens roll för att nå klimatmålen är en viktig fråga för organisationen.

Sverige har varit medlem i IMO sedan organisationen grundades och deltar aktivt i dess arbete. Transportstyrelsen är den myndighet som svarar för arbetet inom IMO och det är medarbetarna på sjö- och luftfartsavdelningen som deltar i organisationens tekniska organ.

För mer information, kontakta:
Pernilla Wallin, enhetschef sjö- och luftfartsavdelningen
076-721 10 44

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy