Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trafikverket tecknar avtal om byggandet av betalstationer i Göteborg

Trafikverket tecknar avtal med Q-Free ASA om byggandet av betalstationer för trängselskatt i Göteborg. Upphandlingen gjordes under våren 2011 men har varit föremål för överprövning i flera rättsinstanser. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutgiltigt beslutat att upphandlingen var korrekt utförd och arbetet kan börja.

Det var i april 2011 som Trafikverkets beslut att ge uppdraget att bygga betalstationerna till Q-Free ASA blev överklagat. Sedan dess har ärendet varit i Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsrätten i olika omgångar. I och med fredagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen är ärendet avgjort och Trafikverket får teckna avtal. Upphandlingen rör, förutom installation av betalstationerna, även drift och underhåll.

 – Det känns bra att äntligen komma igång med arbetena.  De långdragna rättsliga prövningarna innebär att arbetet måste forceras och vi kommer att bygga flera stationer samtidigt. Det kommer påverka trafiken och boende i de områden som berörs. Projektets slutdatum är oförändrat och trängselskatt införs som planerat i Göteborg i januari 2013, säger Marianne Nyberg vid Trafikverket.

Projektet är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket och Trafikverket står som beställare i upphandlingsdokumenten. Det är också Trafikverket som sköter drift och underhåll av betalstationerna, medan Transportstyrelsen ansvarar för skattebesluten och skickar avier till fordonsägarna. Transportstyrelsen står också för information till fordonsägarna om trängselskatten.

Kontakt Marianne Nyberg, Trafikverket
070-636 90 45

Ämnen

Taggar


Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00
Monica Näslund

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig
Mikael Andersson

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef