Skip to main content

Transportstyrelsen börjar överlämna obetalda vägtrafikregisteravgifter till Kronofogden

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2020 08:30 CET

Bild: Shutterstock

Fordonsägare som struntat i att betala vägtrafikregisteravgiften kostade 2018 Transportstyrelsen över 30 miljoner kronor i uteblivna intäkter. Nu förändras Transportstyrelsens hantering och de påminnelser om obetalda avgifter som skickas ut kommer under nästa månad att lämnas till Kronofogden för indrivning.

Vägtrafikregisteravgiften är en årlig avgift på 65 kronor som i normalfallet tas ut i samband med fordonsskatten. Men mer än 2,3 miljoner fordon är skattebefriade eller avställda och får ingen årlig fordonsskatt. I de fallen skickar Transportstyrelsen i stället en årlig avi på bara själva vägtrafikregisteravgiften. Avin med avgiften skickas ut en viss månad till fordonsägaren. Om den inte blir betald påförs en påminnelseavgift på 50 kr och en påminnelse skickas ut under nästkommande månad. Förblir avin fortfarande obetald har dock inget mer skett, förrän nu.

– Vi kan konstatera att en påtagligt stor andel av alla vägtrafikregisteravgifter aldrig betalas. Vår uppfattning är att andelen obetalda avgifter är högre bland de som debiteras separat jämfört med de avgifter som betalas samtidigt med fordonsskatten, säger Mats Einarsson, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen. Skillnaden ligger i att en obetald fordonsskatt innebär brukandeförbud och att den obetalda skatten lämnas vidare till Kronofogden.

Hittills har inte obetalda vägtrafikregisteravgifter överlämnats till Kronofogden eftersom avgiften är så låg. Men antalet obetalda avgifter ökar och det finns indikationer på att fordonsägare sätter i system att inte betala eftersom man inte riskerar några ytterligare konsekvenser.

Påminnelseavgift räckte inte

För att öka benägenheten att betala infördes under 2010 en påminnelseavgift på 50 kronor för en obetald vägtrafikregisteravgift. Andelen obetalda avgifter sjönk tillfälligt för att därefter öka igen och är nu i sådan omfattning att Transportstyrelsen anser det nödvändigt med ytterligare påtryckningsmedel.

– Tyvärr finns det fordonsägare som struntar i att göra rätt för sig, och sådant riskerar att underminera allmänhetens förtroende för systemet. Därför anser vi att det är rimligt att vi agerar i frågan, säger Mats Einarsson.

Kontaktuppgifter för media

  • Mats Einarsson, verksamhetsutvecklare, Fordonsinformation, Transportstyrelsen,
    010-495 53 49.
  • Mikael Andersson, presschef, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.