Pressmeddelande -

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på beställare av transporter

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på beställare av transporter för att på så sätt öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken och skapa schysta villkor på transportmarknaden.Skärpningarna består dels i att det införs en uttrycklig undersökningsplikt, dels att alla beställare i avtalskedjan kan bli ansvariga för en otillåten transport.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att utreda sju olika frågor inom yrkestrafiken. Frågan om beställaransvar är en av dessa frågor. Den 2 maj lämnade Transportstyrelsen sin slutrapport till regeringen.

Beställaransvaret handlar om straffrättsliga bestämmelser som riktar sig mot yrkesmässiga beställare av gods- och persontransporter. I dag är ansvaret bara riktat mot den beställare som sluter avtal med trafikutövaren, alltså den som utför transporten.

- Med vårt förslag ska alla transportköpare kunna bli ansvariga, även när en otillåten transport har sålts vidare i flera led. Reglerna är fortfarande begränsade till att omfatta yrkesmässiga beställare. Den beställare som sluter avtal med den som faktiskt utför transporten ska dessutom kontrollera att transporten sker med rätt tillstånd, säger Johan Brandström, projektledare för regeringsuppdraget om yrkestrafiken.

Kräver effektiv kontroll av polisen

Nuvarande regler om beställaransvar tillämpas inte i någon större utsträckning av polis och åklagare. Det är ett problem, som måste lösas. Men det är inte säkert att reglerna i sig är ett problem.

- Det krävs att polisen säkerställer en effektiv kontrollverksamhet på väg. Vårt förslag gör det tydligt vem som ska kontrollera och vad som ska kontrolleras. Det ökar medvetenheten på marknaden om vilka krav som faktiskt ställs på aktörerna för att just de kan bidra till att skapa ordning och reda i transportbranschen, säger Johan Brandström.

Mer information: Uppföljning av reformer och utredning av vissa frågor inom yrkestrafiken

Kontaktpersoner för media:

Johan Brandström, projektledare, johan.brandstrom@transportstyrelsen.se mobil: 076-721 17 37

Monica Näslund, pressansvarig, monica.naslund@transportstyrelsen.se mobil: 070-548 34 59

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • beställaransvar
  • yrkestrafik väg
  • trafiksäkerhet

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef