Pressmeddelande -

Transportstyrelsen inför ägarbyte via webben

Från och med den 1 mars 2016 kan privatpersoner anmäla ägarbyte via webben. Det blir möjligt tack vare en ny e-tjänst genom vilken en säljare och köpare tillsammans kan anmäla ägarbytet och omgående får det registrerat. Snabbare hantering tillsammans med ökad säkerhet är fördelarna.

Årligen sker över 3 miljoner ägarbyten i Sverige. Den största delen utförs av bilhandlare som har datoruppkoppling mot vägtrafikregistret, men i de fall en privatperson säljer sin bil till en annan privatperson sker anmälan oftast skriftligen till Transportstyrelsen på fordonets registreringsbevis. Varje år tar Transportstyrelsen emot över 1,2 miljoner registreringsbevis med skriftliga anmälningar om ägarbyte. En siffra som nu förhoppningsvis minskar.

– Äntligen, kommenterar Anders Larsson, direktör för fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen. Vi är redan idag snabba och effektiva i vår hantering av inkommande ägarbyten via registreringsbevis, men jag ser bara fördelar för alla parter här. Det är bättre för oss och det blir bättre för säljaren och köparen.

Bättre säkerhet

Fördelarna med tjänsten är flera, men den största vinsten ligger i den förbättrade kontrollen mot befintliga uppgifter i vägtrafikregistret. Säljarens och köparens körkortsuppgifter kontrolleras i processen innan anmälan genomförs. Skulle det visa sig att uppgifterna inte stämmer eller kommer från ett förlustanmält körkort går inte anmälan igenom. Är fordonet noterat som efterlyst i vägtrafikregistret avbryts också processen. När alla uppgifter kontrollerats uppdateras vägtrafikregistret omgående och både säljare och köpare får bekräftat att ägarbytet har genomförts i registret.

– Vill man minska risken att bli utsatt för någon typ av bedrägeri i samband med bilaffären rekommenderar jag att man anmäler ägarbytet den här vägen i stället för att skicka in registreringsbeviset via post, säger Anders Larsson. Via e-tjänsten får man omgående bekräftelse på att allt är som det ska och att allt har godkänts vilket annars kan vara en orosfaktor.

Endast privatpersoner

Det är i dagsläget inte möjligt för juridiska personer att använda tjänsten. Det beror på att det idag inte finns någon möjlighet för dessa att identifiera och legitimera sig elektroniskt. Men den dagen en etablerad elektronisk legitimering finns också för juridiska personer ser Anders Larsson inga problem att utöka tjänsten att omfatta även dem.

Redan sedan tidigare har det gått att anmäla ägarbyte elektroniskt via appen Mina fordon. Transportstyrelsen räknar dock med ett ökat antal ägarbytesanmälningar på elektronisk väg i och med införandet av e-tjänsten på webben. 

– Sett till hur fordonsägare anmäler exempelvis avställning och påställning av fordon så är det rimligt att tro på en ökning. På sikt är ambitionen att majoriteten ägarbyten ska komma in på elektronisk väg, säger Anders Larsson.  

Läs mer om ägarbyte på Transportstyrelsens webbplats

Logga in i tjänsten

Kontaktperson för media

 • Christofer Kärrdahl, verksamhetsutvecklare, Transportstyrelsen, 010-495 65 55.
 • Mikael Andersson, pressansvarig, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

Faktaruta – Vad behövs för att kunna använda tjänsten?

 • Säljaren måste kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis bank ID eller mobilt bank ID).
 • Säljaren måste kunna skriva in sitt körkorts referensnummer och körkortets giltighetstid. Referensnumret är unikt och motsvarar säljarens underskrift.
 • Köparen måste kunna skriva in sitt körkorts referensnummer och körkortets giltighetstid. Referensnumret motsvarar köparens underskrift.
 • Säljaren måste kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • ägarbyte
 • fordon
 • fordonsägare
 • e-tjänster

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef