Gå direkt till innehåll
Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige
Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige

Pressmeddelande -

Debatt: Risk för historiskt dyrt misstag vid 5G-utbyggnaden

Sverige vill vara ledande när det gäller utbyggnaden av 5G-nätet, vilket också är helt centralt för svensk ekonomi och tillväxt. När statsminister Stefan Löfven förra våren träffade de övriga statsministrarna i Norden för att diskutera en nordisk handlingsplan, framhöll han att länderna ska ligga i framkant när 5G utvecklas. Det skapar jobb och välstånd i vårt land, enligt statsministern.

Det är riktigt. 5G kommer att driva innovation och digitalisering av det svenska samhället, som bidrar till Sveriges konkurrenskraft, sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. En snabb och välfungerande utbyggnaden av 5G bidrar till samhällsnytta och är fördelaktigt samhällsekonomiskt.

I regeringens egen utredning ”Frekvenser i samhällets tjänst, SOU 2018:92” beskrivs hur användningen av radiospektrum bidrar till Sveriges BNP. Spektrum finns i begränsad mängd och tillgången är avgörande för hur mobiloperatörerna bygger sina nät för att skapa högkvalitativa 5G-tjänster och driva på digitaliseringen av Sverige. Utredningen är glasklar när den konstaterar att ”således är det av yttersta vikt, att radiospektrum hanteras på ett sådant sätt att det bidrar till, och inte hämmar, Sveriges utveckling”. Konkurrensvillkoren är avgörande för att skapa samhällsnytta.

Den framgångsrika utbyggnaden av 3G- och 4G-näten drevs på av en väl fungerande konkurrens på mobilmarknaden med flera operatörer som sporrade varandra. Precis som regeringens utredning skriver har en god konkurrens och avregleringar inom telekom-sektorn varit avgörande för svensk ekonomi.

Om statsministerns mål med 5G ska vara möjligt att uppnå är det dock dags att regeringen och ansvariga myndigheter ställer sig två centrala frågor: Finns det hinder för att bli ledande? Och vilka hinder kan Sverige riva?

Om regeringen prioriterar en framgångsrik etablering av 5G i Sverige har den skäl att oroa sig för Post-och telestyrelsens (PTS) tidiga planer för hur frekvenserna för 5G ska auktioneras ut. Flera mobiloperatörer och även Konkurrensverket är antingen kritiska eller tveksamma till om auktionsupplägget verkligen är konkurrensfrämjande. En försämrad konkurrens på 5G-marknaden kommer att leda till högre priser för svenska mobilkunder, sämre tjänsteutveckling samt slå negativt mot svensk tillväxt.

En central fråga är utformningen av det så kallade spektrumtaket, det vill säga hur mycket spektrum en enskild operatör får köpa. Det nuvarande förslaget till auktionsvillkor riskerar att leda till att vissa aktörer kan köpa en tillräcklig mängd spektrum för effektiv utbyggnad, medan andra får nöja sig med det som blir kvar. Därmed kan enbart vissa aktörer tillhandahålla fullvärdiga 5G-tjänster medan andra får tillhandahålla begränsade tjänster. Detta leder till sämre konkurrens och det kommer starkt att påverka möjligheterna för en snabb utbyggnadstakt av 5G i Sverige.

PTS fick i samband med auktionen av 700 MHZ-bandet kritik för bristande analys av konkurrensfrågorna. Denna gång har PTS förbättrat analysen men det finns fortfarande brister. Konkurrensverket gör rätt som kräver att PTS närmare motiverar valet av utformning av auktionen utifrån hur det påverkar konkurrensen.

Denna typ av auktioner ger stora intäkter till staten. Därför är det viktigt att inte auktionsintäkten blir viktigare än en väl fungerande konkurrens. PTS har tidigare framfört att ju lägre spektrumtak desto större risk för att spektrum inte överlåts till ett ekonomiskt effektivt pris. Effekten av detta synsätt är att det ger mindre operatörer sämre chanser att bygga 5G-nät och konkurrera med 5G-tjänster. Alltför dyra licenser påverkar även utbyggnadstakten negativt. Det finns skäl varför bland annat Finland har valt en annan väg.

Vi och andra företag har en pågående dialog om detta med PTS. Men digitaliseringsminister Anders Ygeman och näringsminister Ibrahim Baylan behöver nu på allvar engagera sig i PTS förberedelser och sätta sig in i de långsiktiga konsekvenserna för konsumenter, näringslivet och svensk ekonomi.

Statsministerns utfästelse i samband med mötet med de nordiska statsministrarna om att ligga i framkant var en kraftfull viljeyttring.

Sverige har inte råd att göra ett historiskt misstag och välja fel väg när det gäller utbyggnaden av 5G. Regeringen har nu möjlighet att kliva in och i handling göra en viktig insats för Sverige som stämmer överens med tidigare stolta nordiska deklarationer.

Haval van Drumpt

VD för Tre Sverige

Ämnen

Kategorier


Om Tre

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver Tre 3G- och 4G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000 anställda. Tre Skandinavien, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i elva länder, ägs av Hong Kong-baserade CK Hutchison, som äger 60 procent av bolaget, och svenska Investor AB, som äger 40 procent. Läs mer om Tre på www.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com.

Kontakter

Mårten Lundberg

Mårten Lundberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör (Chief Communications Officer) +46 (0) 735 33 73 60
Lovisa van der Schoot

Lovisa van der Schoot

Presskontakt PR- och pressansvarig +46 (0) 735 33 78 66

Tre

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver Tre 3G, 4G och 5G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000 anställda. Tre Skandinavien, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i elva länder, ägs av Hong Kong-baserade CK Hutchison, som äger 60 procent av bolaget, och svenska Investor AB, som äger 40 procent. Läs mer om Tre på www.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com.

Tre Sverige
Entrétorget 5
121 18 Johanneshov