Gå direkt till innehåll
Haval van Drumpt, vd Tre Sverige
Haval van Drumpt, vd Tre Sverige

Pressmeddelande -

DN Debatt: ”Risk att Sverige halkar efter ytterligare inom mobiltelefoni”

Sverige är inte längre världsledande inom mobil teknologi. Därför är regeringens ambition att bli världsledande inom nästa generations mobilteknik, 5G, helt rätt. Men det räcker inte. Sverige måste i kommande beslut låta bli att undergräva den konkurrens som så framgångsrikt drivit på innovation hittills, skriver Haval van Drumpt, vd Tre Sverige på DN Debatt idag.

https://www.dn.se/debatt/risk-att-sverige-halkar-efter-ytterligare-inom-mobiltelefoni/

Debattartikel i sin helhet nedan:

Sverige är inte längre ledande inom mobil teknologi. Det finns oroande tecken på att vi kommer att halka ännu längre efter genom att begränsa konkurrensen inom 5G-utvecklingen. I oktober fattas ett beslut som riskerar att ta Sverige i fel riktning.

Världen står inför ett tekniksprång. Nästa generations mobiltelefoni, 5G, byggs nu ut i rasande takt på många håll i världen. 5G är uppemot 100 gånger snabbare än 4G, men det är inte det viktigaste. Framför allt möjliggör tekniken fundamentalt nya tjänster, affärsmodeller och företag.

Exakt hur det kommer användas vet vi inte än. När 3G lanserades spåddes att den ökade kapaciteten skulle användas för videosamtal. I stället kom den ökade överföringskapaciteten att användas till strömmande musik och video, och inte minst sociala medier. Teknikutvecklingen kan inte planeras fram, vi kan bara ge den bättre eller sämre förutsättningar.

Vi vet att 5G är viktigt för nästa innovationssprång. Många av de kommande årens mest spännande tekniska framsteg, som självkörande bilar och fjärrkirurgi, blir möjliga med den nya tekniken. Den möjliggör mer effektiva produktionsflöden inom industrin med mindre svinn och färre fel. Samtidigt kommer 5G:s säkerhetsprotokoll, minimala fördröjning och väldigt höga hastighet att öppna för helt nya tillämpningar.

Självkörande bilar klarar sig utan 5G, men kommer att bli mycket säkrare när bilarna automatiskt kommunicerar med varandra. 5G har inte bara mycket snabbare överföringshastighet än 4G, responstiden är också mycket snabbare. Om två bilar kör efter varandra på motorvägen och den första tvingas tvärbromsa är det viktigt att signalen hinner fram till bilen bakom i tid för att undvika en kollision.

5G-nätet är också mer energi­effektivt. Det är förstås viktigt ur ett miljöperspektiv, men det är också en förutsättning för ”internet of things” (IOT), där sensorer kan klara sig många gånger längre utan att laddas än med dagens teknik. Det möjliggör så kallad massiv IOT, där mängder av sensorer som sänder små datamängder kommunicerar utan mänsklig inblandning. Många av de mest lovande tillämpningarna bygger på ett nätverk och innebär att staden i praktiken får sinnen.

En gång i tiden var Sverige världs­ledande inom mobil teknologi. När 3G byggdes ut var Sverige längst fram. Vi hade inte bara snabba, stabila mobilnät utan också en hög grad fiberanslutning och många svenskar köpte relativt tidigt hemdatorer och kopplade upp sig mot internet. Den svenska startupscenen och teknikbolag som Spotify är en produkt av att Sverige varit väl positionerat och skapat ett gott innovationsklimat.

Nu har vi tappat initiativet. I USA och Sydkorea finns redan 5G-nät med miljoner abonnenter. I Schweiz erbjuds 5G-tjänster i hela landet. Finland lanserade nyligen kommersiella 5G-tjänster.

Att ligga i framkant av 5G-utvecklingen är ett uttalat mål för den svenska regeringen, liksom för grannländernas regeringar. Förra året enades de nor­diska statsministrarna om att göra 5G till en prioritet. En handlingsplan togs fram för att bli världsledande inom att använda tekniken för att utveckla och digitalisera samhället.

Det är en utmärkt ambition. När Nordiska ministerrådet nyligen kallade till möte för att följa upp arbetet konstaterades emellertid från branschen att det inte längre handlar om att bli ledande, utan om att begränsa skadan av att redan ha hamnat på efterkälken.

Detta är mycket oroande. 5G är viktigt för Sverige. Att skapa rimliga förutsättningar för teknisk utveckling måste vara en prioritet. Det ser vi tyvärr inte att det är.

I början av nästa år ska Sverige auktionera ut den plats i etern, spektrum, som krävs för att erbjuda 5G-tjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som avgör hur auktionen går till. I det förslag som PTS har skickat på remiss föreslås en modell som med all sannolikhet kommer att leda till att det så kallade 3,5 GHz-bandet, med de attraktiva 5G-spektrumbanden, delas mellan tre aktörer.

I dag finns fyra aktörer på marknaden, som tillsammans har tre mobilnät. Två av våra konkurrenter har valt att bygga ett gemensamt nät. PTS föreslår att det ska vara möjligt att bjuda separat i auktionen, men fortsätta bygga ett gemensamt nät.

Om spektrumauktionen konstrueras på det sätt som PTS föreslår kan en aktör tryckas ut från marknaden. Vi riskerar att Sverige endast har två mobilnät för 5G i stället för tre.

Att bara ha två mobilnät skulle få allvarliga konsekvenser för samhällets sårbarhet, för konkurrensen och den svenska innovationskraften. Konkurrensverket varnar för att konsumentpriserna skulle drivas upp. Innovationstrycket kommer att minska. Sverige tvingas släppa ambitionen om att vara ledande inom mobiltelefoni. Nästa generations techföretag kommer att växa fram någon annanstans. I Finland, till exempel, där myndigheterna tillsett att samtliga operatörer fått tillgång till nödvändig mängd spektrum för att bygga konkurrenskraftiga nät, samtidigt som man säkerställde en rimlig ersättning till staten.

För operatörerna finns starka skäl att agera, till exempel under budgivningen, för att utestänga en konkurrent från marknaden. Copenhagen economics har, på uppdrag av Tre, räknat på effekterna av att en operatör blir utan licens. En operatör som blir utan spektrumlicens kommer inte att ha möjlighet att erbjuda samma tjänster som konkurrenterna, och eftersom spektrumlicenserna gäller i 25 år blir effekterna långvariga. Det sammanlagda strategiska värdet av att exkludera en operatör från marknaden beräknas under licenstiden till 23–82 miljarder kronor.

Konkurrensbegränsningen är juridiskt tveksam. EU-kommissionen har tidigare visat oro för hur konkurrensen i Sverige begränsas av nätsamarbeten.

Det är viktigt för vår möjlighet att behålla och utveckla stora industriföretag, för att kunna driva upp nästa generations framgångsrika tech-startups och för att vara med och utveckla nya, spännande digitala tjänster från början.

Den svenska regeringens ambition om att bli världsledande inom 5G är helt rätt. Men det räcker inte.

Det är för sent för att Sverige ska kunna bli ledande inom införandet av mobil teknologi, åtminstone för den kommande generationens teknik. Men det är inte för sent för att hänga med i utvecklingen. Det kräver emellertid att Sverige prioriterar 5G-utvecklingen, gör nödvändiga investeringar, och framför allt inte undergräver konkurrensen som så framgångsrikt drivit på innovationen hittills.

Lösningen är inom räckhåll. Det räcker med att titta på vårt grannland Finland. Där har reglerande myndig­heter i god tid säkerställt att existerande operatörer har fått köpa spektrum och 5G-tjänster är redan kommersiellt lanserade. Det är viktigt att inte spektrumauktionen tar Sverige i motsatt riktning.

Haval van Drumpt, vd för mobil­operatören Tre Sverige

Ämnen

Kategorier


Om Tre

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver Tre 3G- och 4G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000 anställda. Tre Skandinavien, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i elva länder, ägs av Hong Kong-baserade CK Hutchison, som äger 60 procent av bolaget, och svenska Investor AB, som äger 40 procent. Läs mer om Tre på www.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com.

Kontakter

Mårten Lundberg

Mårten Lundberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör (Chief Communications Officer) +46 (0) 735 33 73 60
Lovisa van der Schoot

Lovisa van der Schoot

Presskontakt PR- och pressansvarig +46 (0) 735 33 78 66

Tre

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver Tre 3G, 4G och 5G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000 anställda. Tre Skandinavien, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i elva länder, ägs av Hong Kong-baserade CK Hutchison, som äger 60 procent av bolaget, och svenska Investor AB, som äger 40 procent. Läs mer om Tre på www.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com.

Tre Sverige
Entrétorget 5
121 18 Johanneshov