Pressmeddelande -

Rivstart för innovativt biologiskt ”minireningsverk”

I början på januari bildades bolaget TreeWell Biologisk Avloppsrening AB med inriktning på enskilda avlopp - och intresset för biologisk rening är enormt, minst sagt. Offertstocken är mer än välfylld och framtiden ser mycket ljus ut.

Redan i februari kom de första förfrågningarna till det nystartade bolaget. En bidragande orsak var naturligtvis nyheten att TreeWell nominerats som 1 av 10 världsinnovationer inom hållbar vattenrening på International Water Summit (IWS) i Abu Dhabi.

- En så fin nominering riktade hela världens blickar på TreeWell och för oss innebar det genast många förfrågningar för enskilt avlopp på den svenska marknaden säger Carina Gustavsson, VD för TreeWell Biologisk Avloppsrening AB.

Att kalla TreeWell ”minireningsverk” är egentligen inte korrekt. TreeWell är ett slamfritt tvåstegs-system och kan snarare liknas vid ett ekosystem. Systemet är anpassat för miljöer med krav på hög skyddsnivå och kan ansluta upp till 10 hushåll/system. Rent vatten lämnar TreeWell som kan återanvändas för att ex. vis spola i toaletten eller till bevattning.

För Carex of Sweden i Lund, som står bakom TreeWell, har nomineringen öppnat upp globalt.

- Intresset är stort runt om i världen för hållbar avloppsrening och Carex of Sweden har fått flera internationella förfrågningar och potentiella samarbetspartners som redan besökt oss i Sverige berättar Carsten Svantesson, VD för Carex of Sweden.

I harmoni med naturen

Nedbrytning i TreeWell sker med hjälp av mikroorganismer i kombination med en noggrann styrd cirkulation av vattnet. Bioreningssystemet efterliknar processer i ett naturligt ekosystem där vattnet skiftar från syrefattig till syrerik miljö. Mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir kvävgas och vatten.

Det renade vattnet motsvarar vanligt sjövatten med de bakterier som normalt brukar finnas där, med undantag för att TreeWell även reducerar läkemedelsrester och hormoner.

- Returvattnet lämnar systemet ovan jord vilket gör provtagning och kontroll mycket enkel avslutar Carina Gustavsson.

Carex of Sweden äger varumärket TreeWell och står för forskning och utveckling. TreeWell Biologisk Avloppsrening AB är samarbetspartners inom sälj- och marknadskommunikation samt installation och service.

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Kategorier

  • vattenrening
  • minireningsverk
  • biologisk avlopprening
  • enskilt avlopp
  • avloppsrening
  • avlopp

TreeWell är en innovativ och modern biologisk vattenrening. Systemet är nominerat till International Water Summit 2017 som 1 av 10 världsinnovationer inom hållbar vattenrening.