Pressmeddelande -

Trelleborg: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2005

Stabil utveckling för Trelleborgkoncernen Industrikoncernen Trelleborg kan blicka tillbaka på en stabil utveckling för 2005. Årets nettoomsättning nådde 24 170 msek (22 912), med omsättningsökningar inom samtliga fem affärsområden. Den organiska tillväxten var cirka 3 procent. Helårsresultatet efter skatt för koncernens kvarvarande verksamheter, exkl. omstrukturerings-kostnader och nedskrivningar, ökade något till 1 177 MSEK (1 122). Koncernens operativa kassaflöde utvecklades fortsatt starkt och ökade under året med 21 % från 1 483 MSEK till 1 788. Det fria kassaflödet ökade med 77 %. Koncernens ompositionering och ökade fokusering på utvalda segment tillsammans med prishöjningar och kostnadsbesparingar kompenserade i stort för kraftigt ökade råmaterialkostnader. Koncernen fortsätter att flytta fram sina positioner inom flera prioriterade segment. Order- och leveransläget för flertalet av koncernens enheter är god. Segmenten olja/gas och flygindustri är exempel på områden som har en särskilt god orderstock. "Vi förväntar oss att även fortsättningsvis kunna växa snabbare än våra underliggande marknader", säger VD och koncernchef Peter Nilsson. Nyckeltal - Fjärde kvartalet och helår Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet till 6 182 MSEK (5 529), och under perioden januari till december till 24 170 (22 912). Resultat efter skatt Fjärde kvartalet: Januari-december: Kvarvarande verksamheter 293 MSEK (-58) 1 177 MSEK (730) Avyttrade verksamheter --- MSEK (---) --- MSEK (656) Totalt resultat efter skatt 293 MSEK (-58) 1 177 MSEK (1 386) Resultat per aktie uppgick under fjärde kvartalet till 3:20 SEK (-0:75), och för helåret till 12:90 SEK (15:55) Operativa nyckeltal för kvarvarande verksamheter, exkl. omstruktureringskostnader och nedskrivningar: Fjärde kvartalet: Januari- december: Rörelseresultat 409 MSEK(416) 1 779 MSEK(1 795) Resultat före skatt 350 MSEK(358) 1 567 MSEK(1 508) Resultat efter skatt 293 MSEK(284) 1 177 MSEK(1 122) Resultat per aktie 3:20 SEK (3:15) 12:90 SEK (12:55) Styrelse och VD föreslår kontantutdelning om 5:50 (5:00), motsvarande 43% av resultat efter skatt. Inbjudan till telefonkonferens 15 februari kl 09.30. Telefonkonferens kommer att hållas den 15 februari kl 09.30. Ring +44(0)20 7162 0025 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Kontakt Mikael Byström, IR-ansvarig tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com Bo Jacobsson, Finans- och ekonomidirektör tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com Viktoria Bergman,Informationsdirektör tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans