Pressmeddelande -

Trelleborg renodlar sin verksamhet inom Trelleborg Automotive - avyttrar affärsenheten Fluid Solutions

Trelleborg har som en del av sin fokusering ingått ett avtal om att avyttra verksamheten Fluid Solutions inom affärsområdet Trelleborg Automotive. Verksamheten övertas av Bavaria Industriekapital AG med säte i München, Tyskland.

- Detta är ytterligare ett led i vår strategi att fokusera vår verksamhet till utvalda segment, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef  i Trelleborg. Med detta koncentrerar vi vår fordonsrelaterade verksamhet ytterligare. Framåt ska vi nu inom Trelleborg Automotive lägga ännu mer kraft på att stärka vår världsledande position inom ljud- och vibrationsdämpande lösningar för bilindustrin.

- Vi är nöjda med den här lösningen, säger Roger Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. De omfattande åtgärder vi genomfört de senaste åren för att förbättra verksamheten inom Fluid Solutions har skapat en sundare och bättre verksamhet som nu får möjlighet att utvecklas vidare med en ny ägare.  Det är ett mycket starkt operativt och strukturellt arbete som har genomförts av medarbetarna inom Fluid Solutions under en mycket turbulent tid inom bilindustrin.

Fluid Solutions har cirka 1 900 anställda och verksamhet i Frankrike, Italien, Polen, Slovakien, Spanien,Tjeckien, Turkiet och Tyskland. Fluid Solutions tillverkar komponenter såsom slangar för motorkylning och lufttillförsel främst för personbilar.

Verksamheten omsatte 2009 cirka 1 300 MSEK och redovisade förlustresultat. Köpeskillingen uppgår till cirka 300 MSEK baserad på nuvarande rörelsekapitalnivå, varav cirka 200 MSEK i likvida tillgångar vid förvärvstillfället. För Trelleborg bedöms avyttringen leda till en bokföringsmässig reaförlust om cirka 150 MSEK efter skatt.

Avyttringen förutsätter uppfyllande av vissa villkor. Övertagande bedöms ske under andra kvartalet 2010.

Affärsområdet Trelleborg Automotive hade vid årsslutet 2009 cirka 7 900 anställda och omsatte 2009
cirka 8 400 MSEK. Trelleborg Automotives verksamhet kommer efter avyttringen att vara fokuserat till NVH-lösningar (Noise, Vibration, Harshness; ljud- och vibrationsdämpande lösningar) för bilindustrin.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap.
www.trelleborg.com

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410  67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-05-31 kl 08:00.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fluid solutions
  • automotive
  • trelleborg
  • affärsområdet
  • bavaria industriekapital ag

Regioner

  • Trelleborg